ทัวร์Phuket Phi Phi ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

ฉลองวันหยุดยาว และเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

สัมผัสวิถีชีวิตคนภูเก็ต – แหลมพรหมเทพ – ดำน้ำเกาะพีพี – หาดลิง

อ่าวปิเละ – ถ้ำรังนก – อ่าวมาหยา – ล่องอ่าวพังงา – จุดชมวิวเสม็ดนางชี

ทัวร์Phuket Phi Phi ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

รหัส 001-0098
วันที่เดินทาง
ธ.ค.63 - ม.ค.64
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
Thai Lion Air
ราคาเริ่มต้น
13,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
68 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง-สนามบินภูเก็ต-ย่านเมืองเก่า สัมผัสวิถีชีวิตคนภูเก็ต-วัดพระผุด-วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง)- แหลมพรมเทพ

05.00 : คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ สนามบินดอนเมืองเคาน์เตอร์สายการบิน THAI LION AIR (SL) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

08.50 : ออกเดินทางสู่จังหวัดภูเก็ต โดยสายบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL XXX (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.25 ชั่วโมง)

10.15 : เดินทางถึง สนามบินภูเก็ต นำท่านเดินทางสู่เมืองภูเก็ต เมืองสำคัญทางภาคใต้ของประเทศไทย

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (1)

บ่าย : เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชาวจีนในสมัยโบราณ  ตึกเก่าโบราณในเมืองภูเก็ต “ย่านเมืองเก่า” สไตล์ชิโนโปรตุเกส ที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์หลงเหลืออยู่ให้สัมผัส
นำท่าน แวะนมัสการและชม พระผุด ที่วัดพระทอง (Unseen In Phuket) ตำนานพระผุดอันเลื่องชื่อของภูเก็ต มาจากที่วัดแห่งนี้มีพระพุทธรูปที่โผล่จากพื้นดินเพียงครึ่งองค์
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “วัดฉลอง” หรือ “วัดไชยธาราราม” เป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง  ของจังหวัดภูเก็ตมาช้านาน หากใครมาเที่ยวที่ภูเก็ตก็จะต้องแวะไปกราบไหว้หลวงพ่อแช่มเพื่อความเป็นสิริมงคล และเยี่ยมชมวัดที่ได้ชื่อว่ามีความสวยงามที่สุดในเมืองภูเก็ต

17.00 : จากนั้นนำท่านเลียบหาดราไวย์ ขึ้นไปชมพระอาทิตย์ ลับฟ้า บน แหลมพรหมเทพ รอชมความสวยงามของตะวันทิ้งดวงลับขอบฟ้า แหล่งท่องเที่ยวที่ติดอันดับต้นๆ ของโลก

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารแหลมพรหมเทพ(2)

วันที่ 2 อ่าวพังงา-เกาะปันหยี-เขาพิงกัน-เขาตาปู-ถ้ำลอด-จุดชมวิวเสม็ดนางชี

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (3)

09.00 : นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือ ลงเรือหางยาว เรือจะนำท่านล่องลัดเลาะชมธรรมชาติ อันสวยงามของป่าชายเลน ภูเขาหินปูน เกาะแก่งรูปร่างแปลกตา และสัตว์ป่าที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
นำท่านไปยัง เกาะปันหยี หมู่บ้านชาวประมงอายุราว 300 ปี ที่ยังคงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ผสมผสานกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และการท่องเที่ยวไว้ได้อย่างลงตัว ท่านสามารถเดินชมหมู่บ้าน โรงเรียน สนามฟุตบอลลอยน้ำ มัสยิส หรือเลือกซื้อเครื่องประดับ อาหารทะเลแปรรูป

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเกาะปันหยี (4)

จากนั้นนำท่านแวะ เขาพิงกัน เขาตาปู จุดไฮไลท์สำคัญของอ่าวพังงา ภูเขารูปร่างแปลกตาที่ถูกตัดขาดออกจากกันอย่างเรียบสนิทจนล้มพิงเข้าหากัน

16.00 : จากนั้นนำท่านไปยัง จุดชมวิวเสม็ดนางชี จากนั้นเปลี่ยนรถนั่งรถท้องถิ่นชมวิวเสม็ดนางชี สัมผัสธรรมชาตอ่าวพังงา 360 องศา พร้อมเก็บภาพที่ระลึก ช้อปปิ้งของฝาก น้ำพริก ไตปลาแห้ง ปลาจิ้งจ้าง กะปิ

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (5)

วันที่ 3 ดำน้ำเกาะพีพีดอน-อ่าวสามหาดหรือหาดลิง-อ่าวปิเละ-ถ้ำรังนกอ่าวเลาะซะมะ-อ่าวมาหยา

เช้า                     ä รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (6)

09.30 น.            พบกัน ณ ท่าเรือส่วนตัว ทำการเช็คอินและรับอุปกรณ์ดำน้ำ มีบริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ อาหารว่าง พร้อมฟังบรรยายรายละเอียดโปรแกรมจากมัคคุเทศก์

10.00 น.            ออกเดินทางจากท่าเรือส่วนตัว มุ่งหน้าสู่เกาะพีพีดอน เกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะพีพี เกาะสวรรค์แห่งการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วมุมโลก แวะทำกิจกรรมดำน้ำตื้นชมปะการัง ณ อ่าวสามหาดหรือหาดลิง

12.00 : รับประทานอาหารกลางวัน ณ เกาะพีพีดอน จากนั้นท่านสามารถพักผ่อนได้ตามอัธยาศัยบนชายหาดขาวสะอาด และช้อปปิ้งของที่ระลึก (ข้าวกล่อง+น้ำดื่ม) (7)

13.30 : มุ่งหน้าสู่เกาะพีพีเลย์ ล่องเรือชมทัศนียภาพความสวยงามของอ่าวปิเละ, ถ้ำรังนก แวะทำกิจกรรมดำน้ำชมความอุดมสมบูรณ์ใต้ท้องทะเล

14.30 : ล่องเรือชมอ่าวเลาะซะมะและอ่าวมาหยา อ่าวที่มีชื่อเสียงระดับโลก หลังจากถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Beach. ในปีค.ศ. 1999

15.30 : มุ่งหน้ากลับสู่ท่าเทียบเรือส่วนตัว

16.20 : ถึงท่าเทียบเรือส่วนตัว โดยสวัสดิภาพ พร้อมความสุขและความประทับใจ

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (8)

วันที่ 4 จุดชมวิวเขารัง-Three Monkeys Restaurant-แวะซื้อของฝาก-สนามบินภูเก็ต-สนามบินดอนเมือง

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (9)

10.00 : นำท่านไปยัง จุดชมวิวเขารัง เป็นจุดชมวิวอีกที่ หนึ่งของเมืองภูเก็ต ที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันดี

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร(10)

บ่าย : Three Monkeys Restaurant เป็นร้านอาหารกลางป่ารีวิวแน่นมาก ตกแต่งสไตล์ Tropical ให้ฟีลบาหลีมาก บรรยากาศดี ร่มรื่น มีให้เลือกโซนที่นั่งหลายโซน

เย็น : รับประทานอาหารเย็นแบบ SET BOX (11)

19.00 : นำทานเดินทางสู่สนามบินภูเก็ต เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

23.00 : ออกเดินทางจากจังหวัดภูเก็ต กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL XXX (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.25 ชั่วโมง)

00.25 : เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ พร้อมค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไป-กลับ ท่านละ 20 กิโลกรัม
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยว และรับ-ส่ง ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเท่ากัน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือรายการ อาทิ ค่ามินิบาร์ ค่าพาหนะต่างๆ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องที่เกินกำหนด
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ ประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และอาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์นำเที่ยว ท่านละ 400 บาท/ท่าน/ทริป
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หากท่านมีความจำเป็นจะต้องซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพื่อยืนยันกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองและขอความกรุณาให้ท่านซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ อันเนื่องมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วพบว่าอยู่เหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเป็นเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเป็นเหตุผลด้านความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหล่านี้ อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะคอนเฟิร์มกรุ้ป ประมาณ 7-10 วันก่อนเดินทาง ขออภัยในความไม่สะดวก

ข้อมูลเพิ่มเติม
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
กรุณาสำรองที่นั่งและชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชน หลังจากทำการจองทัวร์ 2 วัน หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่าน ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่ง เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง
เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น เมื่อจองและชำระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง เปลี่ยนผู้เดินทาง หรือขอเงินคืนทุกกรณี กรณีเจ็บป่วยกะทันหัน จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ ตามความเป็นจริง และในกรณีเจ็บป่วยกระทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี และเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

ช่วงเดินทาง
30/12/2020 02/12/2020
การเดินทาง
Thai Lion Air
จำนวน
ราคา
13,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์Phuket Phi Phi ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
เดินทาง 30/12/2020 02/12/2020
*** เด็กราคา 13,999 ***
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
*** ราคาเด็กทารก (อายุต่ำกว่า 2 ปี) 3,000 ***
*** จอยแลนด์ (ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน) 8,999 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  31/12/2020 03/01/2021
  การเดินทาง
  Thai Lion Air
  จำนวน
  ราคา
  13,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์Phuket Phi Phi ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
  เดินทาง 31/12/2020 03/01/2021
  *** เด็กราคา 13,999 ***
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
  *** ราคาเด็กทารก (อายุต่ำกว่า 2 ปี) 3,000 ***
  *** จอยแลนด์ (ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน) 8,999 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   30/12/2020 02/12/2020
   Thai Lion Air
   13,999 บาท
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์Phuket Phi Phi ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
   เดินทาง 30/12/2020 02/12/2020
   *** เด็กราคา 13,999 ***
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
   *** ราคาเด็กทารก (อายุต่ำกว่า 2 ปี) 3,000 ***
   *** จอยแลนด์ (ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน) 8,999 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    31/12/2020 03/01/2021
    Thai Lion Air
    13,999 บาท
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์Phuket Phi Phi ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
    เดินทาง 31/12/2020 03/01/2021
    *** เด็กราคา 13,999 ***
    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
    *** ราคาเด็กทารก (อายุต่ำกว่า 2 ปี) 3,000 ***
    *** จอยแลนด์ (ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน) 8,999 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     Share on social networks
     โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
     • Air Asia (FD)
     • ต.ค.63 - ธ.ค.63
     • 3 วัน 2 คืน
     • 314 ครั้ง
     เริ่มต้น 6,990 บาท
     • VietJet Air
     • พ.ย.63 - ก.พ.64
     • 2 วัน 1 คืน
     • 164 ครั้ง
     เริ่มต้น 4,899 บาท
     รหัส 008-0008
     2 วัน 1 คืน
     VietJet Air
     เริ่มต้น 4,899 บาท
     • VietJet Air
     • ธ.ค.63
     • 3 วัน 2 คืน
     • 114 ครั้ง
     เริ่มต้น 8,999 บาท
     ชื่นชอบ