• บานาฮิลล์-ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาบานาฮิลล์-หมู่บ้านฝรั่งเศส-โบสถ์ Saint Danis-สวนสนุก Fatasy Park
 • สวนดอกไม้แห่งความรัก – อุโมงค์เก็บไวน์ – สะพานลอยฟ้า Golden Bridge – แวะร้านของฝาก -หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน
 • ฮอยอัน เมืองมรดกโลก-หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้ง – สะพานญี่ปุ่น-บ้านเลขที่101-ย่านเมืองเก่า-ดานัง-ชมสะพานมังกร
 • วัดเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง-โบสถ์คริสต์สีชมพู-ตลาดฮาน
ทัวร์เวียดนาม
รหัส 044-1030
วันที่เดินทาง
ก.ค.65 - มี.ค.66
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
9,977 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานดานัง – บานาฮิลล์ – ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาบานาฮิลล์ - หมู่บ้านฝรั่งเศส - โบสถ์ Saint Danis - สวนสนุก Fatasy Park - นั่งรถราง - สวนดอกไม้แห่งความรัก – อุโมงค์เก็บไวน์

07.30 น. : คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น  3  เคาน์เตอร์ w  ประตูทางเข้าเบอร์ 10 สายการบิน VietJet Air  โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ สัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กก. สัมภาระโหลดใต้เครื่อง 20 กก.

10.50 น. : บินลัดฟ้าสู่ ท่าอากาศยานดานังโดยสายการบิน VietJet เที่ยวบิน VZ 960

12.30 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานดานัง เวียดนาม

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ขนมพื้นเมือง เปิดประสบการณ์ขึ้นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลกเทือกเขาบานาฮิลล์
ดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ของเมือง บนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเช้าบานาฮิลล์เป็นกระเช้าลอยฟ้ารางเดียวระยะทางที่ยาวที่สุดในโลกขึ้นไปสถานีเฟรนช์ฮิลล์ชื่นชมกับสุดยอดวิวทิวทัศน์ในแบบพาโนรามา

หมู่บ้านฝรั่งเศส บานาฮิลล์ (Ba Na Hills) เปรียบเสมือนเมืองหมู่บ้านฝรั่งเศสที่ถูกเนรมิตขึ้นมาบนภูเขาช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 ชาวฝรั่งเศสเข้าไปล่าอาณานิคมในเวียดนามและได้สร้าง ‘บานาฮิลส์’ เป็นหมู่บ้านฝรั่งเศส เมื่อฝรั่งเศสถอนกำลังกลับก็ถูกทิ้งร้างไปจนถึงช่วงปี ค.ศ. 2000 ที่นี่ก็ได้รับการบูรณะฟื้นฟู โดยบริษัท Sun World สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายจึงเป็นสถานที่นิยมของทั้งนักท่องเที่ยว

สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค สวนสนุกในร่มและกลางแจ้งขนาดใหญ่มีหลายโซนให้ร่วมสนุกไม่ว่าจะเป็น จูราสสิก พาร์ค (Jurassic Park) ท่องโลกล้านปี , เอาท์รัน (Outrun) สนุกสุดเหวี่ยงกับเกมขับรถราวกับอยู่สนามแข่ง, อันเดอร์กราวด์ ทริป (Underground Trip) ผจญภัยแกนโลกกับความมืดใต้ดิน , สไปเดอร์แมน (Spider Man) ไต่หน้าผาสูง 21 เมตร , ภาพยนตร์ในระบบ 3D,4D,5D ,  บ้านผีสิง

สวนดอกไม้แห่งความรัก สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ที่จัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม แบ่งออกทั้งหมด 9 สวน ซึ่งแต่ละสวนจะมีคอนเซ็ปต์ที่แตกต่างกันออกไป เต็มไปด้วยดอกไม้หลากหลายชนิดและสีสันที่สามารถเห็นได้ตลอดทั้งปี ท่ามกลางอากาศที่แสนเย็นสบาย ให้ท่านอิสระถ่ายภาพที่ระลึกกับบรรยากาศสุดโรแมนติกตามอัธยาศัย

โรงเก็บไวน์ Debay Wine Cellar โรงบ่มไวน์ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี ถูกสร้างขึ้นให้เป็นห้องเก็บไวน์ที่อยู่ลึกลงไปเกือบ 100 เมตร และไวน์ที่นี่ได้ถูกเก็บรักษาไว้ในระดับอุณหภูมิ 16 – 20 องศา

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ

วันที่ 2
สะพานลอยฟ้า Golden Bridge - แวะร้านของฝาก – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - ฮอยอัน เมืองมรดกโลก - หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้ง – สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่101 – ย่านเมืองเก่า – ดานัง - ชมสะพานมังกร

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สะพานโกล์เด้นบริด (GOLDEN BRIDGE) จุดชมวิวแห่งใหม่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก สะพานบนมือยักษ์มีความยาว 150 เมตร ทางเดินแบ่งออกเป็น 8 ช่วง โค้งไปตามแนวเขา มีอุ้งมือหินขนาดยักษ์ที่แบกรับสะพานสีเหลืองทองนี้เอาไว้ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพและชมทัศนียภาพได้ตามอัธยาศัย

แวะร้านของฝาก ช้อปปิ้งของพื้นเมือง ก่อนนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อนเป็นหมู่บ้านที่มีอาชีพแกะสลักหินอ่อนมานานกว่า 300 ปี ซึ่งหินที่ใช้แกะสลักนำมาจากเขาที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงหมู่บ้าน ปัจจุบันเหลือน้อยและต้องนำมาจากแหล่งอื่นๆ เพราะช่างแกะสลักที่มีควาามชำนาญนั้นต้องช่างจากหมู่บ้านนี้เท่านั้นซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกในงานฝีมือการแกะสลักหินอ่อน

นำท่านสู่ เมืองมรดกโลกฮอยอัน เมืองโบราณที่ยังคงอนุรักษ์ให้เป็นเมืองเก่าที่คงสภาพเดิมไว้เป็นอย่างดีและได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี 2542 และมีการขยายพื้นที่มรดกโลกไปจนถึงเกาะจาม เดินทางสู่…หมู่บ้านกั๊มทาน หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็นที่พักอาศัยของเหล่าทหาร เพลิดเพลินไปกับกิจกรรม!! ล่องเรือกระด้ง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมืองสนุกสนาน

เที่ยง : เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารกลางวัน อิระถ่ายภาพที่ สะพานญี่ปุ่น สะพานเก่าแก่กว่า 400 ปี  และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมรดกโลกฮอยอันชมบ้านโบราณเลขที่101 บ้านตันกี เป็นบ้านไม้สองชั้นที่สวยงามและเก่าแก่ที่สุดในฮอยอัน หลังคาทรงกระดองปูศิลปะผสมผสานกันอย่างลงตัวถึง 3 ชาติคือ จีน ญี่ปุ่นและเวียดนาม

นำท่านเดินทางสู่ ดานัง ชมสะพานมังกร มีจุดเด่นสำคัญอยู่ที่มังกรทองตัวยักษ์ที่อยู่กลางสะพาน อันเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรือง และเป็นสัตว์ในตำนานที่ชาวเอเชียรู้จักกันดี

ค่ำ : เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารค่ำย่านที่พัก

วันที่ 3
วัดเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง - โบสถ์คริสต์สีชมพู - ตลาดฮาน - สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วัดหลินอึ๋ง ไหว้เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่สุดของดานัง มีความสูง 67 เมตรหรือเท่าอาคาร 30 ชั้น โดยเป็นรูปปั้นท่ายืนสูงถือแจกันโปรยน้ำทิพย์ประทานพรให้ชาวบ้านที่ออกจับปลาในทะเลมีความปลอดภัย นักท่องเที่ยวนิยมขอพรเรื่องสุขภาพ การทำมาค้าขาย ความแคล้วคลาด และมีลูกยาก

โบสถ์สีชมพู เป็นโบสถ์ที่มีความสำคัญเนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นของศาสนาคริสต์ในเวียดนาม สร้างขึ้นในสมัยที่เวียดนามตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส ถ้าใครมาที่นี่ก็จะได้พบกับโบสถ์ขนาดใหญ่ที่เป็นสถาปัตยกรรมในสไตล์โกธิก พร้อมด้วยการตกแต่งอย่างสวยงามประณีต ที่สำคัญคือเป็นโบสต์สีชมพูพาสเทลทั้งหลัง ตัดขอบด้วยสีขาว ดูละมุนตาสุดๆ

ตลาดฮาน คือตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮาน ไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น้ำฮาน ด้านหน้าตลาดมีปฏิมากรรมริมแม่น้ำฮานเป็นรูปปั้นหญิงสวยงาม ส่วนในตลาดฮานเป็นตลาดสดทั่วไป

นำท่านเดินทางสู่… ท่าอากาศยานดานัง (บริการขนมพื้นเมืองระหว่างการเดินทาง) เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯระหว่างรอขึ้นเครื่องให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟรีในสนามบิน

13.15 น. : เหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน VietJet เที่ยวบิน VZ 961

14.55 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/05/รวม-1.jpg

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/05/ไม่รวม-1.jpg

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/05/รูปภาพ1-1.jpg

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/05/รูปภาพ3.jpg

ช่วงเดินทาง
22/07/2022 24/07/2022
จำนวน
ราคา
11,777 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เวียดนาม สวยมาก เช็คอินฮอยอัน บานาฮิลล์
เดินทาง 22/07/2022 24/07/2022
*** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียง (ราคาต่อท่าน) 11,777.- ***
*** พักเดี่ยวเพิ่ม (ราคาต่อท่าน) 2,777.- ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  19/08/2022 21/08/2022
  จำนวน
  ราคา
  9,977 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เวียดนาม สวยมาก เช็คอินฮอยอัน บานาฮิลล์
  เดินทาง 19/08/2022 21/08/2022
  *** อายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียง (ราคาต่อท่าน) 9,977 ***
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม (ราคาต่อท่าน) 2,777.- ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   09/09/2022 11/09/2022
   จำนวน
   ราคา
   11,777 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เวียดนาม สวยมาก เช็คอินฮอยอัน บานาฮิลล์
   เดินทาง 09/09/2022 11/09/2022
   *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียง (ราคาต่อท่าน) 11,777 ***
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม (ราคาต่อท่าน) 2,777.- ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    16/09/2022 18/09/2022
    จำนวน
    ราคา
    11,777 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เวียดนาม สวยมาก เช็คอินฮอยอัน บานาฮิลล์
    เดินทาง 16/09/2022 18/09/2022
    *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียง (ราคาต่อท่าน)11,777 ***
    *** พักเดี่ยวเพิ่ม (ราคาต่อท่าน) 2,777.- ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     30/09/2022 02/10/2022
     จำนวน
     ราคา
     12,777 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เวียดนาม สวยมาก เช็คอินฮอยอัน บานาฮิลล์
     เดินทาง 30/09/2022 02/10/2022
     *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียง (ราคาต่อท่าน) 12,777 ***
     *** พักเดี่ยวเพิ่ม (ราคาต่อท่าน) 2,777.- ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      28/10/2022 30/10/2022
      จำนวน
      ราคา
      12,777 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เวียดนาม สวยมาก เช็คอินฮอยอัน บานาฮิลล์
      เดินทาง 28/10/2022 30/10/2022
      *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียง (ราคาต่อท่าน) 12,777 ***
      *** พักเดี่ยวเพิ่ม (ราคาต่อท่าน) 2,777.- ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       18/11/2022 20/11/2022
       จำนวน
       ราคา
       12,777 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เวียดนาม สวยมาก เช็คอินฮอยอัน บานาฮิลล์
       เดินทาง 18/11/2022 20/11/2022
       *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียง (ราคาต่อท่าน) 12,777 ***
       *** พักเดี่ยวเพิ่ม (ราคาต่อท่าน) 2,777.- ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        25/11/2022 27/11/2022
        จำนวน
        ราคา
        12,777 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เวียดนาม สวยมาก เช็คอินฮอยอัน บานาฮิลล์
        เดินทาง 25/11/2022 27/11/2022
        *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียง (ราคาต่อท่าน) 12,777 ***
        *** พักเดี่ยวเพิ่ม (ราคาต่อท่าน) 2,777.- ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         02/12/2022 04/12/2022
         จำนวน
         ราคา
         13,777 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เวียดนาม สวยมาก เช็คอินฮอยอัน บานาฮิลล์
         เดินทาง 02/12/2022 04/12/2022
         *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียง (ราคาต่อท่าน) 13,777 ***
         *** พักเดี่ยวเพิ่ม (ราคาต่อท่าน) 2,777.- ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          09/12/2022 11/12/2022
          จำนวน
          ราคา
          13,777 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เวียดนาม สวยมาก เช็คอินฮอยอัน บานาฮิลล์
          เดินทาง 09/12/2022 11/12/2022
          *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียง (ราคาต่อท่าน) 13,777 ***
          *** พักเดี่ยวเพิ่ม (ราคาต่อท่าน) 2,777.- ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           16/12/2022 18/12/2022
           จำนวน
           ราคา
           12,777 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์เวียดนาม สวยมาก เช็คอินฮอยอัน บานาฮิลล์
           เดินทาง 16/12/2022 18/12/2022
           *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียง (ราคาต่อท่าน) 12,777 ***
           *** พักเดี่ยวเพิ่ม (ราคาต่อท่าน) 2,777.- ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            23/12/2022 25/12/2022
            จำนวน
            ราคา
            12,777 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์เวียดนาม สวยมาก เช็คอินฮอยอัน บานาฮิลล์
            เดินทาง 23/12/2022 25/12/2022
            *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียง (ราคาต่อท่าน) 12,777 ***
            *** พักเดี่ยวเพิ่ม (ราคาต่อท่าน) 2,777.- ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             20/01/2023 22/01/2023
             จำนวน
             ราคา
             12,777 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์เวียดนาม สวยมาก เช็คอินฮอยอัน บานาฮิลล์
             เดินทาง 20/01/2023 22/01/2023
             *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียง (ราคาต่อท่าน) 12,777 ***
             *** พักเดี่ยวเพิ่ม (ราคาต่อท่าน) 2,777.- ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              27/01/2023 29/01/2023
              จำนวน
              ราคา
              12,777 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์เวียดนาม สวยมาก เช็คอินฮอยอัน บานาฮิลล์
              เดินทาง 27/01/2023 29/01/2023
              *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียง (ราคาต่อท่าน) 12,777 ***
              *** พักเดี่ยวเพิ่ม (ราคาต่อท่าน) 2,777.- ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               17/02/2023 19/02/2023
               จำนวน
               ราคา
               13,777 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์เวียดนาม สวยมาก เช็คอินฮอยอัน บานาฮิลล์
               เดินทาง 17/02/2023 19/02/2023
               *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียง (ราคาต่อท่าน) 13,777 ***
               *** พักเดี่ยวเพิ่ม (ราคาต่อท่าน) 2,777.- ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                24/02/2023 26/02/2023
                จำนวน
                ราคา
                10,777 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์เวียดนาม สวยมาก เช็คอินฮอยอัน บานาฮิลล์
                เดินทาง 24/02/2023 26/02/2023
                *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียง (ราคาต่อท่าน) 10,777 ***
                *** พักเดี่ยวเพิ่ม (ราคาต่อท่าน) 2,777.- ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 03/03/2023 05/03/2023
                 จำนวน
                 ราคา
                 13,777 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์เวียดนาม สวยมาก เช็คอินฮอยอัน บานาฮิลล์
                 เดินทาง 03/03/2023 05/03/2023
                 *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียง (ราคาต่อท่าน) 13,777 ***
                 *** พักเดี่ยวเพิ่ม (ราคาต่อท่าน) 2,777.- ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  17/03/2023 19/03/2023
                  จำนวน
                  ราคา
                  12,777 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์เวียดนาม สวยมาก เช็คอินฮอยอัน บานาฮิลล์
                  เดินทาง 17/03/2023 19/03/2023
                  *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียง (ราคาต่อท่าน) 12,777 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ