• ม่อนแจ่ม ชื่นชมกับธรรมชาติ ที่มีอากาศเย็นสบายตลอดปี
 • Mori Natural Farm คือฟาร์มสเตย์และคาเฟ่ สไตล์ญี่ปุ่น แต่หัวใจล้านนา
 • สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สวนสวยๆ บนพื้นที่กว่า 3,500 ไร่
 • วัดป่าดาราภิรมย์ เป็นพระอารามหลวงลำดับที่ 7 ของเชียงใหม่
 • ดอยอินทนนท์ ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย
 • เจดีย์นภเมทนีดล-นภพลภูมิสิริ พระมหาธาตุคู่พระบารมี ของ รัชกาลที่ 9
 • สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ เป็นสถานีวิจัยพืชเขตหนาว 1 ใน 4 แห่ง ของมูลนิธิโครงการหลวง
 • บ้านป่าบงเปียง เป็นมุมที่เราจะมองเห็นพื้นที่ของนาขั้นบันไดสวยๆ
 • หมู่บ้านแม่กำปอง สัมผัสวิถีชีวิตสุดเรียบง่ายของชาวบ้านในหมู่บ้านเล็กๆ
 • วัดอุโมงค์หรือสวนพุทธธรรม ชมความสวยงามภายในอุโมงค์
 • cnx Cafe คาเฟ่เปิดใหม่ที่ฮอต มากันในธีมแปลกแหวกแนวอย่างธีมอวกาศ
 • ประตูท่าแพ เป็นหนึ่งจุดเช็คอินไฮไลท์ของจังหวัด
ทัวร์เชียงใหม่
รหัส 018-2069
วันที่เดินทาง
ต.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
5,999 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ – ม่อนแจ่ม – Mori Natural Farm – สวนพฤกษศาสตร์ – วัดป่าดาราภิรมณ์
05.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง (กรุณานำบัตรประชาชนไปแสดงด้วย) เจ้าหน้าที่รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ
07.05 น. ออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD001
08.10 น. เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ ทีมงานมัคคุเทศก์รอต้อนรับที่สนามบินเชียงใหม่ เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ  เดินทางสู่ม่อนแจ่ม
เช้า

 

นำท่านชม ม่อนแจ่ม ชื่นชมกับธรรมชาติที่งดงามของขุนเขาเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย มีอากาศเย็นสบายตลอดปี มีหมอกยามเช้า สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ โดยรอบ มองเห็นทิวเขาสลับกันไปไกลสุดลูกหูลูกตา
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร
บ่าย นำท่านเข้าสู่ Mori Natural Farm คือฟาร์มสเตย์และคาเฟ่ สไตล์ญี่ปุ่น แต่หัวใจล้านนา แม้ชื่อจะเป็นภาษาญี่ปุ่น ลุคก็ดูญี่ปุ่น แต่บ้านไม้แต่ละหลังนั้นสร้างมาจากไม้เก่าที่หาได้ในภาคเหนือเกือบทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีโซนคาเฟ่ ซึ่งมีทั้งอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม ซึ่งขอแนะนำเป็นชาเขียวร้อนๆ ที่กินแล้วอบอุ่นทั้งกายและใจ (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม)
  นำชม สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สวนสวยๆ บนพื้นที่กว่า 3,500 ไร่ เป็นสถานที่ที่รวบรวมและอนุรักษ์พรรณไม้ต่างๆ เอาไว้ โดยการปลูกให้สอดคล้องกับธรรมชาติมากที่สุด ซึ่งมีทั้งกลุ่มอาคารเรือนกระจกบนยอดเขา ที่มีความสวยงาม รวมไปถึงมีความรู้อัดแน่นอยู่มากมาย ทำให้สวนนี้ เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อน และสถานที่ศึกษาธรรมชาตินั่นเอง
  นำท่านเข้าสู่ วัดป่าดาราภิรมย์ ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังที่ว่าการอำเภอแม่ริมและค่ายดารารัศมี เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ และเป็นพระอารามหลวงลำดับที่ 7 ของเชียงใหม่ ที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมล้านนาได้เป็นอย่างดี บรรยากาศร่มรื่นและเงียบสงบ เหมาะแก่การมาทำบุญไหว้พระเพื่อให้จิตใจสงบและผ่องใสเป็นอย่างมาก
  จากนั้นเดินทางเข้าสู่ที่พัก Woodfield Resort, Chiang Mai
ค่ำ บริการอาหารค่ำ (2) ณ ร้านอาหาร จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2
ดอยอินทนนท์ – บ้านป่าบงเปียง
07.00 น. บริการอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารภายในที่พัก
08.00 น. นำท่านชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ บน ดอยอินทนนท์ ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 6 ของประเทศไทย ถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตอันดับต้น ๆ ของภาคเหนือเลยก็ว่าได้
  อาทิเช่น เจดีย์นภเมทนีดล-นภพลภูมิสิริ พระมหาธาตุคู่พระบารมี ของ รัชกาลที่ 9 และพระราชินีสร้างขึ้นโดยกองทัพอากาศร่วมกับพสกนิกรชาวไทย พระมหาธาตุนภเมทนีดล-นภพลภูมิสิริ ทั้ง 2 องค์นี้ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุอยู่บนยอด และพระพุทธรูปบูชา มีลักษณะที่สูงสง่าและตั้งอย่างโดนเด่น โดยพระมหาธาตุนภเมทนีดล นั้นองค์จะเป็นสีน้ำตาล ส่วนพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ องค์จะเป็นสีม่วงอมชมพู อีกทั้งรอบบริเวณสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของดอยอินทนนท์โดยรอบได้อย่างสวยงาม
  สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ เป็นสถานีวิจัยพืชเขตหนาว 1 ใน 4 แห่ง ของมูลนิธิโครงการหลวง เริ่มดำเนินงาน เมื่อ พ.ศ. 2522 ตั้งอยู่ที่บ้านขุนกลาง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบัน มีการดำเนินงานวิจัยทั้งทางด้านไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผัก ไม้ผล และงานประมงพื้นที่สูง รวมทั้งถ่ายทอดผลงานวิจัยไปสู่การส่งเสริม สร้างรายได้แก่ครอบครัวเกษตรกรทั้งชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอและม้ง
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร
บ่าย นำท่านชม บ้านป่าบงเปียง เป็นพื้นที่ของนาขั้นบันไดสวยๆ ที่ตั้งอยู่ใน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเราจะสามารถมองเห็นวิวสวยๆ ของท้องทุ่งนาสีเขียวบนเนินภูเขาสูงพร้อมกับภูเขาที่อยู่สลับซับซ้อนกันไปได้แบบปังๆ เลยค่ะ ยิ่งถ้ามาในช่วงฤดูฝน หรือ ปลายฝนต้นหนาวด้วยแล้วล่ะก็ เป็นช่วงที่เหมาะมากๆ กับการมาสัมผัสบรรยากาศของที่นี่เลย บอกเลยว่ารูปเพียบวิวสวยแน่นอน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ (5) ณ ร้านอาหาร
  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักเดิม อิสระกับราตรีเมืองเชียงใหม่ พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 3
หมู่บ้านแม่กำปอง – วัดอุโมงค์ – MARS.cnx Café – ประตูท่าแพ – ของฝาก – กรุงเทพฯ
07.00 น.

08.00 น.

 บริการอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของที่พัก จากนั้นอำลาที่พัก

นำท่านสู่ หมู่บ้านแม่กำปอง สัมผัสวิถีชีวิตสุดเรียบง่ายของชาวบ้านในหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางป่าเขาเขียวขจี มีลำธารใสเย็นไหลพาดผ่าน ความสุขของการมาท่องเที่ยวหมู่บ้านแม่กำปอง คือ การได้มาสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ความเป็นธรรมชาติของป่าไม้ ลำธารและวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่ยังคงอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว

12.30 น. บริการอาหารกลางวัน (7)  แบบข้าวซอยจานเดียว ณ ร้านอาหารท้องถิ่นบริเวณหมู่บ้านแม่กำปอง
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วัดอุโมงค์หรือสวนพุทธธรรม สร้างอุโมงค์ขึ้นที่นี่เพื่อให้พระมหาเถระจันทร์ใช้เป็นที่วิปัสสนากรรมฐาน กำแพงภายในจึงเป็นหลายช่องทางเดินทะลุกันได้ รวมถึงยังมีภาพวาดจิตรกรรมผาผนังที่มีความเก่าแก่อยู่ภายในอุโมงค์อีกด้วย นักท่องเที่ยวจึงมักมาเดินชมความสวยงามภายในอุโมงค์ และถ่ายรูปสวยๆ กลับไปจากมุมนี้ของวัด
  นำท่านเข้าสู่ MARS.cnx Cafe คาเฟ่เปิดใหม่ที่ฮอตที่สุดในคูเมืองเชียงใหม่ตอนนี้ ร้านคาเฟ่ที่มากันในธีมแปลกแหวกแนวอย่างธีมอวกาศ หนีโลกความจริง ขึ้นยาน อวกาศไปลงจอดที่แกรนด์แคนยอน MARS เพิ่งทำการเพิ่มโซนใหม่ด้านหลัง สดๆร้อนๆ ด้วยมุมหินจำลอง ในซอกหินแบบแกรนด์แคนยอนสีส้ม มองจากด้านล่าง เห็นช่องแสงลอดผ่าน แปลกตาเหมือนได้เที่ยวทิพย์อเมริกา มาพร้อมมุมู้ถ่ายรูปที่เปิดให้บริการอยู่หลายมุม (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม)
  นำท่านชม ประตูท่าแพ หรือชื่อเดิม ประตูเชียงเรือก เป็นประตูทางทิศตะวันออก และเป็น 1 ใน 5 ประตูเมืองชั้นในของเวียงเชียงใหม่ เป็นหนึ่งจุดเช็คอินไฮไลท์ของจังหวัด ถ้าไม่มาก็ไม่ถึงเชียงใหม่  เป็นจุดยอดนิยมของนักท่องเที่ยวมาถ่ายภาพเดินผ่านฝูงนกพิราบที่บินผ่านตัวไปมา หรือแนบพิงอิงกำแพงอิฐสีส้มและประตูสวยงามที่มีเก่าแก่และมีความขลัง โดยเฉพาะในช่วงเช้าและเย็นที่มีแสงส่องกระทบลงมาบริเวณกำแพง จะสวยงามมาก  บริเวณรอบกำแพงตกแต่งดี ดูโล่งสะอาดตา เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คุณสาวๆมักแต่งตัวมาเพื่อถ่ายรูปที่จุดนี้ ประตูท่าแพ เป็นประตูเมืองเพียงแห่งเดียวที่มีบานประตู และเป็นจุดตั้งต้นของถนนคนเดินท่าแพในวันอาทิตย์ อีกทั้งยังเป็นลานจัดกิจกรรมประเพณีต่างๆ ของเมืองเชียงใหม่

จากนั้นเชิญท่านเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย ก่อนนำท่านเดินทางเข้าสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่

18.10 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่  DD009
19.15 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพฯพร้อมความประทับใจ
เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณี
  เสียชีวิต  (หากอายุเกิน 76 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณี เกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  (ในกรณีเด็กทารกแรกเกิด ถึง สองปีไม่ได้รับการคุ้มครอง)
 • ค่าธรรมเนียมค่าเช้าชมอุทยานสำหรับต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม – ค่าซักรีด – ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 • ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการชำระเงิน หากแจ้งภายหลังการชำระเงิน ทางบริษัทฯจะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี)

หมายเหตุ :
*วันเดินทางจริงลูกค้าต้องนำโทรศัพท์ที่มีแอพฯ “เป๋าตัง”  ผูกกับเบอร์ที่ใช้สิทธิ์ทัวร์เที่ยวไทยติดตัวตลอดการเดินทาง

**สแกนหน้า 2ครั้งกับถุงเงินของหัวหน้าทัวร์ ณ จังหวัดเริ่มต้นของการเดินทางและเช้าวันสุดท้ายของวันเดินทาง

***ต้องเดินทางตามเส้นทางที่กำหนดเท่านั้นไม่สามารถออกนอกเส้นทางได้

****ไม่สามารถใช้สิทธิแทนกันได้
ดอยอินทนนท์