ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ UNSEEN SWITZERLAND

เที่ยวไปกับดินแดนแสนงาม นั่งรถไฟสายโรแมนติค Glacier Express รถไฟชมวิวที่ดีที่สุด
ขึ้นยอดเขา JungfrauJoch ฉายา Top of Europe ด้วยกระเช้าใหม่ล่าสุด Eiger Express
ชมวิวบนยอดเขา Rothorn สนุกสุดมันส์กับกิจกรรมเล่นสกี นั่งสเลดจ์
ฟินกับการแช่น้ำแร่ร้อนที่เมืองน้ำแร่สปา ชมวิวทะเลสาบและหมู่บ้านน่ารักหลายแห่ง
เพลินกับการชิมชีส ทำและชิมขนมบิสกิตแบรนด์ดัง เปิบฟองดู เมนูเอกลักษณ์ของสวิส
เดินเล่นช้อปปิ้งในเมืองอินเทอร์ลาเก้นและกรุงเบิร์น เมืองท่องเที่ยวและเมืองหลวงของประเทศ
ดินเนอร์ร้านดังสุดหรูบรรยากาศแสนคลาสสิคใจกลางกรุงเบิร์น ณ ร้าน Kornhauskeller

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ UNSEEN SWITZERLAND

รหัส 014-0273
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64 - พ.ค.65
ช่วงเวลา
9 วัน 6 คืน
เดินทางโดย
Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น
119,000 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
62 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ

21.00 น. : นัดคณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน Thai Airways International  ROW D เจ้าหน้าที่พร้อมคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

**กรณีที่บางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัด โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละกำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการซีรี่และได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย**

 

วันที่ 2 สุวรรณภูมิ-ซูริค-เลนเซอร์ไฮด์-ยอดเขาพาร์พาเนอร์โรธอร์น-บาดรากาซ-คูร์ (สวิตเซอร์แลนด์)

00.35 น. : ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Thai Airways International เที่ยวบินที่ TG972

** เดือน เม.ย. ปรับเที่ยวบินเป็น TG970 เวลาบินปรับเป็น 01.05 น. และเดินทางถึงนครซูริค 07.50 น.**

06.55 น. : เดินทางถึงสนามบินซูริค เมืองเศรษฐกิจของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเลนเซอร์ไฮด์ Lenzerheide เมืองตากอากาศอันสวยงามตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาแอลป์และยังเป็นจุดเล่นสกีของภูมิภาค Arosa Lenzerheide โดยมีพื้นที่ลาดชันกว่า 200 กม. มีเส้นทางปีนเขาเพื่อขึ้นไปยังสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง เช่น น้ำตก Sanaspans สูงตระหง่านและซากปรักหักพังของปราสาท Belfort จากยุคกลาง นอกจากนี้ย่านนี้ยังเป็นแหล่งรวมเส้นทางปั่นจักรยานเสือภูเขา ส่วนทะเลสาบ Heidsee ซึ่งเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับการว่ายน้ำและเล่นวินด์เซิร์ฟมีทางเดินโอบล้อมและยังมีร้านอาหารบรรยากาศสบายๆ ให้แวะชิมเมนูเด็ดของชาวสวิส เดินทางสู่สถานีกระเช้า เพื่อนำท่านขึ้นสู่ยอดเขา The Parpaner Rothorn ชมทัศนียภาพสวยงามอีกแห่งหนึ่งในเขตตอนใต้ของเทือกเขาแอลป์

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant

บ่าย :ให้ท่านลงจากยอดเขาด้วยกระเช้าลอยฟ้าสู่สถานีด้านล่าง จากนั้นรถโค้ชรอรับท่านเพื่อนำท่านเดินทางสู่เมืองบาดรากาซ Bad Ragas แหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติที่มีชื่อเสียงและยังเป็นสปาและรีสอร์ทเพื่อสุขภาพยอดนิยมด้วยให้เวลาท่านได้พักผ่อนกับการอาบน้ำร้อน Thermal Bath จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคูร์ Chur

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

วันที่ 3 คูร์-รถไฟสาย Glacier Express-บริก

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินเล่นชมเมืองคูร์ ให้ท่านได้สัมผัสเสน่ห์ในสไตล์เมืองเก่าที่เรียบง่ายแต่สวยงาม ทั้งลวดลายบนประตู ลักษณะอาคารโบสถ์หรือน้ำพุ โดยเฉพาะในย่านเมืองเก่า อาทิ จัตุรัสอาร์คัส พื้นที่ที่สวยที่สุดในคูร์ หอคอยโอเบอร์เตอร์ ป้อมปราการยุคกลางที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน มีซุ้มประตูที่มีภาพเขียนอันเก่าแก่ของเมือง หรือโบสถ์เซ้นต์มาติน อาคารสไตล์โกธิคที่ใหญ่ที่สุดในรัฐเกราบึนเดิ้น โบสถ์อัสสัมชัญที่มีอายุมากกว่า 800 ปี หนึ่งในอนุสรณ์สถานสำคัญที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้บ่งชี้ว่าเมืองนี้ก่อตั้งราว 3,500-3,900 ปีก่อนคริสต์กาล ทำให้คูร์เป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ และให้ท่านไปถ่ายรูปกับจุดชมวิวที่ถือว่าเป็น The Best View ของเมืองคูร์ ด้วยทัศนียภาพของเมืองคูร์และไร่องุ่นที่ลดหลั่นกันไปตามเนินเขา สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่สถานีรถไฟ

11.06 น. : นำท่านเดินทางโดยรถไฟสายสำคัญและสวยงามที่สุดเส้นทางหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ รถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพลส Glacier Express สัมผัสกับทิวทัศน์อันงดงามดุจภาพวาดของสวิสตอนกลาง ชื่นชมกับขุนเขาที่สลับซับซ้อนสวยงามเกินคำบรรยาย ไม่ว่าจะเป็นทะเลสาบ เนินเขา ลอดเข้าอุโมงค์ หมู่บ้านกลางหุบเขาที่ทำการเกษตรกรรม บรรยากาศแบบชนบทๆ จุดเด่นการนั่งรถไฟเส้นทางคูร์-บริกนี้ เป็นเส้นทางที่สวยงาม สัมผัสธรรมชาติแบบเจาะลึกหลากหลายไม่รู้เบื่อ เมื่อรถไฟวิ่งอยู่บนเนินเขา ทำให้สามารถเห็นบรรยากาศตัวเมืองด้านล่าง และหากชมส่วนด้านหน้าจะให้ความรู้สึกราวกับว่ากำลังเข้าไปใกล้ภูเขาหิมะหลายๆ ลูกเรียงกันอยู่ ให้ท่านเก็บภาพอันงดงามและประทับใจกับทัศนียภาพสวยงามไม่รู้ลืม

กลางวัน : บริการอาหารกลางวันบนรถไฟระหว่างทาง

บ่าย : ให้ท่านเพลิดเพลินกับการชมทิวทัศน์เดินทางจนถึงปลายทางเมืองบริก Brig

15.40 น. : เดินทางถึงเมืองบริก Brig รถโค้ชรับท่านที่สถานีรถไฟเมืองบริก มีเวลาให้ท่านได้ชมเมืองบริก เมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนบนของแคว้นวาเล่ส์ เป็นเมืองเก่าที่สวยงามมีอาคารบ้านเรือนที่มีบรรยากาศอบอุ่น ชมทัศนียภาพของอาคารสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่มีการก่อสร้างและสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค อาทิ อาคารของพระราชวังสต็อคาลเปอร์ และให้ท่านเดินเล่นชมเมืองเล็กๆ แห่งนี้และเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกต่างๆ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Ambassador หรือระดับเทียบเท่า

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4 บริก-โมเรลฟิเล่ท์-หมู่บ้านริเดอราล์พ-อินเทอร์ลาเก้น

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ Morel-Filet เมืองเล็กๆ กลางเทือกเขาแอลป์ อยู่ในเขตเทศบาลเมืองหนึ่งของแคว้นวาเล่ส์   มีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยวในด้านการเดินป่ารวมถึงแหล่งเล่นสกีสำคัญในช่วงฤดูหนาว นำท่านขึ้นกระเช้าสู่หมู่บ้านรีเดอราล์พ Riederalp เป็นหมู่บ้านสกีรีสอร์ทบนเขา ที่มีกิจกรรมสำหรับฤดูหนาวมากมายให้ท่านได้เข้าร่วมและสัมผัสกับหิมะสีขาวบริสุทธิ์ได้อย่างเต็มที่

ให้ท่านเก็บชั่วโมงฝึกเล่นสกี Ski Experience กับผู้เชี่ยวชาญที่จะแนะนำท่านโดยละเอียดพร้อมเก็บภาพถ่ายความประทับใจ และอิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปกับมุมต่างของทางหมู่บ้าน (รวมอุปกรณ์และชุดสำหรับฝึกสกี) **ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและปริมาณของหิมะ** ** กรณีท่านที่ไม่ต้องการเล่นสกี สามารถเลือกกิจกรรมอื่นเช่น Sledging Fun คือเล่นสเล็ดพร้อมคำแนะนำการเล่นจากผู้เชี่ยวชาญ หรือสามารถเลือกใช้เวลาในการเดินเล่นหรือเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกในตัวเมืองอินเทอร์ลาเก้น **

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเขาสกีรีสอร์ท

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น Interlaken เมืองสวยในหุบเขาที่ตั้งริมฝั่งของ 2 ทะเลสาบ คือทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) และบริเวณเมืองนี้ยังใช้เป็นที่ถ่ายทำของกองละครเรื่องลิขิตรักหรือ The Crown Princess อีกด้วย ให้ท่านเดินเล่นเมืองน่ารักอย่างอินเทอร์ลาเก้นพร้อมเลือกซื้อของฝาก รวมถึงช้อปปิ้งร้านค้าต่างๆ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Metropole หรือระดับเทียบเท่า ให้ท่านเช็คอินและดร็อปสัมภาระ (เดินไปร้านอาหารค่ำ)

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย จากนั้นเดินกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 5 อินเทอร์ลาเก้น-หมู่บ้านกรินเดิลวัลท์-ชวาร์สซี

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกรินเดิลวัลท์ Grindelwald หมู่บ้านเล็กๆ ในหุบเขาที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภออินเทอร์ลาเก้น-โอเบอร์ฮาสลี ในรัฐเบิร์น เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในระดับความสูงกว่า 1,034 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลบนเขตเทือกเขาเบอร์นีสแอลป์ นำท่านเดินทางสู่บริเวณหมู่บ้านเล็กๆ ชื่อว่าบัสซัล์พ Bussalp

ให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมแสนสุขสนุกสุดมันส์กับการเล่นสเล็ด Sledging บนกระดานหิมะ ไถลจากลานหิมะด้านบนลงสู่ลานหิมะเบื้องล่าง พร้อมให้ท่านได้ชมทัศนียภาพงดงามของแนวเทือกเขาเบอร์นีสแอลป์ **ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและปริมาณของหิมะ** สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางออกจากหมู่บ้าน

กลางวัน : นำท่านรับประทานอาหารกลางวันแบบฟองดูพร้อมทั้งให้ท่านชมและฝึกทำฟองดูด้วยตนเอง

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ชวาร์สซี Schwarzsee ตั้งอยู่ในเขตของแคว้นฟรีบูร์ก ด้วยพื้นที่แห่งนี้ล้อมรอบด้วยยอดเขาต่างๆ ในเขตสวิสพรีแอลป์ จึงทำให้เป็นทะเลสาบที่มีความงดงามราวภาพวาด และมีสีค่อนข้างเข้มซึ่งในภาษาฝรั่งเศสเรียกทะเลสาบแห่งนี้ว่า Lac Noir หรือ Black Lake ให้ท่านเดินเล่นบนบริเวณทางเดินของทะเลสาบ และชวาร์สซียังได้ชื่อว่าเป็น World of Ice

นำท่านเข้าชม Ice Palace หรือวังน้ำแข็งกับประสบการณ์อันแสนวิเศษของหุบเขาชวาร์สซี ชมอุทยานน้ำแข็งที่รังสรรค์เป็นรูปต่างๆ เหมือนดังว่าอยู่ในโลกแห่งเทพนิยาย พร้อมประดับตกแต่งไปด้วยแสงไฟสีต่างๆ สวยงามอย่างยิ่ง สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ที่พักในอินเทอร์ลาเก้น Metropole หรือระดับเทียบเท่า (จากนั้นนำท่านเดินไปร้านอาหารค่ำ)

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง Spycher Restaurant พร้อมให้ท่านชมการแสดงแบบพื้นเมืองสวิสฯ และอาหารค่ำแสนพิเศษกับ Meat Fondue ทั้งเนื้อหมูหรือเนื้อไก่พร้อมทานกับซอสหลากหลายและเฟร้นซ์ฟราย จากนั้นเดินกลับที่พัก ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 6 อินเทอร์ลาเก้น-จุงฟราว-เบิร์น

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ สถานีกระเช้ากรินเดิลวัลท์ กรุน Grindelwald Grund นำท่านโดยสารกระเช้า Eiger Express กระเช้าตัวใหม่ล่าสุดเป็นกระเช้าหรือกอนโดล่าสามขาที่ทันสมัยที่สุดในโลก เป็นระบบผสมผสานกระเช้าลอยฟ้าและกระเช้าไฟฟ้าเข้าด้วยกัน มีความมั่นคงต่อแรงลม โดยจะนำท่านขึ้นจากสถานีกรินเดิลวัลท์ไปยังสถานี อายเกอร์กลาเซียร์ Eiger Glacier ในเวลาเพียง 15 นาที จากนั้นนำท่านโดยสารรถไฟต่อขึ้นสู่ ยอดเขาจุงฟราว Jungfraujoch ที่ได้ชื่อว่าเป็น TOP OF EUROPE เมื่อถึงยอดเขาแล้วท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของยอดเขามากมายที่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดปี จากนั้นอิสระให้ท่านได้สัมผัสหิมะพร้อมเก็บภาพบรรยากาศของจุงฟราวยอค บนความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,454 เมตร

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา

บ่าย : ให้ท่านมีเวลาอย่างเต็มที่ที่จะเก็บภาพที่ระลึกบนลานกว้างที่เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลนให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มอิ่ม จนถึงเวลาอันสมควร นำท่านเดินทางลงจากยอดเขา โดยใช้เส้นทางที่สุดแสน
โรแมนติกและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เบียดบังสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดและให้ท่านนชมทัศนียภาพแสนงามที่จะทำให้ท่านประทับใจมิรู้ลืม รถโค้ชรอรับท่านที่สถานีกระเช้า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น Bern
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) นครหลวงอันงามสง่าของประเทศ เมืองมรดกโลกอันล้ำค่าที่ถ่ายทอดและอนุรักษ์มาสู่ปัจจุบัน

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมืองในย่านเมืองเก่าเมืองมรดกโลกในกรุงเบิร์นกับบรรยากาศร้านอันสวยงาม Kornhauskeller Restaurant ด้วยเมนูแซลมอนย่างทานคู่กับซอสไคฟ์ ข้าวและผักขม จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก The Bristol หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 7 เบิร์น-เอมเมนทัล-ทรุบชาเค่น-ซูริค

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านผ่าน ชมกรุงเบิร์น ที่สร้างขึ้นในยุคกลางของยุโรป มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมาย องค์การยูเนสโก้ประกาศให้ส่วนหนึ่งของเมืองเป็นมรดกโลก ผ่านย่านเมืองเก่าซึ่งปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบูติค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์ ประกอบไปด้วยอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี หอนาฬิกาดาราศาสตร์(ไซ้ท์ กล็อคเค่น) อายุกว่า 800 ปี ที่จะมีตุ๊กตาออกมาเริงระบำทุกๆ ชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา ศาลาว่าการเมือง ในศิลปะแบบโกธิคและเบเร็นกราเบ็น หรือ บ่อหมี สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองเบิร์น

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เอมเมนทัล Emmental เมืองเทศบาลในเขตเมืองอัฟฟอลเทิ่น Affoltern (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) นำท่านเข้าชมโรงงานชีสเอมเมนทัล Emmental Cheese Factory นำท่านชมขั้นตอนการผลิตชีสที่ผลิตจากนมสดทุกวัน ให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันภายในโรงงาน

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Restaurant Emmental Schaukaeserei AG ด้วยเมนูพื้นเมืองฟองดูชีสโดยทานกับขนมปังหรือมันฝรั่งพร้อมด้วยเมนูอกไก่ทานคู่กับซอสครีมมัสตาร์ด

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ ทรุบชาเค่น Trubchachen (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองเทศบาลในเขตการปกครองของ Emmental ที่ตั้งของ แหล่งผลิตขนมปังกรอบ
แบรนด์
Kambly นำชมขั้นตอนการผลิตรวมถึงขนมหวานลูกกวาดต่างๆ ช็อกโกแลตแบบโฮมเมด และขนมปังกรอบแบบเพรทเซลที่นำมาขดปมเป็นรูปทรงใหม่ที่มีความโดดเด่นมีลักษณะเฉพาะพร้อมให้ท่านชิมขนมปังกรอบอบใหม่และมีโอกาสทดลองทำด้วยตนเองและสามารถนำกลับมาทานได้ พร้อมเลือกซื้อขนมต่างๆ เป็นของฝาก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองซูริค Zurich เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสวิส และมีแม่น้ำลิมมัตเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง) เมืองซูริคไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศแต่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจ ธนาคาร และวัฒนธรรมของประเทศอีกด้วย นำท่านผ่านชมย่านเมืองเก่าลินเดอร์ฮอฟ ประกอบไปด้วยโบสถ์ในสมัยกลาง สถานที่โดดเด่นเห็นจะเป็นมหาวิหารคู่บ้านคู่เมืองโบสถ์กรอสมุนเตอร์ Grossmunste Church ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซูริค ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำลิมมัต ปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของซูริค

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง นำท่านเข้าสู่ที่พัก Movenpick Zurich Airport หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 8 ซูริค-สนามบิน (สวิตเซอร์แลนด์)

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม สมควรแก่เวลาให้ท่านเช็คเอ๊าท์จากที่พักพร้อมนำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินซูริค

13.15 น. : ออกเดินทางจากนครซูริค โดยสายการบิน Thai Airways International เที่ยวบินที่ TG971

** ช่วงเดือน เม.ย. เวลาบินปรับเป็นออกจากซูริค 13.30 น. และเดินทางถึงสุวรรณภูมิ เวลา 05.30 น.**

วันที่ 9 สนามบินสุวรรณภูมิ

06.10 น. : เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…

**กรณีที่บางท่านเดินทางกลับต่างประเทศหรือต่างจังหวัด โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละกำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการซีรี่และได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย**


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย เส้นทาง สุวรรณภูมิ-ซูริค-สุวรรณภูมิ ชั้นประหยัด
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน โดยคำนวนจากวันที่จองและออกตั๋วโดยสาร หากมีเปลี่ยนแปลงตั๋วโดยสารหรือเพิ่มเติมภายหลังหรือมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชำระเพิ่มตามกฎและเงื่อนไขของสายการบิน
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ท่านต่อห้อง) เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple Room) กรณีที่เดินทาง 3 ท่าน ท่านต้องพักเป็น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชำระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่าและบริการนัดหมายยื่นวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในเขตเมืองเก่า, พระราชวังและหัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ อำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าทิปบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถรวมถึงทิปหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางพร้อมคณะตลอดการเดินทาง
 • ค่าบริการซิมการ์ดอินเตอร์เน็ตสำหรับใช้งานขณะเดินทางอยู่ต่างประเทศตามจำนวนวันที่ระบุในรายการทัวร์
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ค่ารักษาพยาบาลวงเงินกรมธรรม์ 1,500,000 บาท (ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายระหว่างการกักตัวในต่างประเทศอันสืบเนื่องจากโควิด19 และเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน)
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเองเพื่อป้องกันการสูญหาย
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 • ทัวร์ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของที่ระลึกและไม่มีแจกน้ำดื่มในระหว่างทัวร์ ยกเว้นน้ำดื่มระหว่างมื้ออาหาร อาทิ มื้อกลางวันและค่ำที่กำหนดไว้ในรายการทัวร์
 • สัญญาณ Wifi และค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม (ยกเว้นส่วนพื้นที่สาธารณะภายในโรงแรมที่มีการให้บริการฟรีหรือบางโรงแรมอาจมีให้บริการบนห้องพักด้วยขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละโรงแรม)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่นอกเหนือจากที่ระบุหรือค่าแปล
  เอกสาร, ค่าบริการที่เกี่ยวกับวีซ่า การนัดหมายแบบพรีเมี่ยม หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุร้ายแรงในต่างประเทศที่นอกเหนือจากประกันอุบัติเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซื้อประกันเพิ่มเติมได้
 • ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมบริการเกี่ยวกับการดำเนินการเอกสาร สำหรับผู้โดยสารไทยที่เดินทางเข้าประเทศไทย (COE)
 • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำ Vaccine Passport
 • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำ Swiss Certificate
 • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกักตัวเมื่อมีการตรวจพบโควิดในช่วงใดๆ
 • ค่าธรรมเนียมบริการที่พัก Alternative State Quarantine (ASQ) การกักกันผู้เดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักรไทยหรือสถานที่ที่รัฐกำหนดให้เป็นสถานที่กักกันเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน (การเปลี่ยนแปลงจำนวนวันให้ดูจากประกาศจากทางภาครัฐเป็นสำคัญ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมัน ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***

หมายเหตุ

 • อัตราค่าเดินทางนี้ต้องมีจำนวนผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่จำนวนไม่น้อยกว่า 15 ท่าน **ไม่มีราคาเด็ก**ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯและจะต้องชำระมัดจำหลังจากยืนยันการจองทัวร์ทันที
 • กรณีท่านที่มีตั๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตั๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริษัททัวร์ กรุณาแจ้งล่วงหน้าเนื่องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้
  ***การดำเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-21 วันทำการ ซึ่งผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตัวด้วยตัวเองและได้รับการสแกนนิ้วมือจากศูนย์รับคำร้องของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการกรอกในใบรายละเอียดด้านล่าง และ สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง และส่งเอกสารให้ครบเพื่อทำการนัดหมาย **

การชำระเงิน

ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 30,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน สำหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากการจองทัวร์ ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันก่อนวันเดินทาง

การยกเลิก

 1. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
 2. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ รวมถึงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
 3. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทำการก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
 4. กรณีที่ต้องการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ช่วงเดินทาง
23/12/2021 31/12/2021
การเดินทาง
Thai Airways (TG)
จำนวน
ราคา
119,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ UNSEEN SWITZERLAND
เดินทาง 23/12/2021 31/12/2021
*** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 9,900 ***
*** สำหรับท่านที่มีตั๋วโดยสารแล้วและต้องการเดินทางพร้อมกับคณะทัวร์ ท่านละ 89,900 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  13/01/2022 21/01/2022
  การเดินทาง
  Thai Airways (TG)
  จำนวน
  ราคา
  119,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ UNSEEN SWITZERLAND
  เดินทาง 13/01/2022 21/01/2022
  *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 9,900 ***
  *** สำหรับท่านที่มีตั๋วโดยสารแล้วและต้องการเดินทางพร้อมกับคณะทัวร์ ท่านละ 89,900 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   10/02/2022 18/02/2022
   การเดินทาง
   Thai Airways (TG)
   จำนวน
   ราคา
   119,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ UNSEEN SWITZERLAND
   เดินทาง 10/02/2022 18/02/2022
   *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 9,900 ***
   *** สำหรับท่านที่มีตั๋วโดยสารแล้วและต้องการเดินทางพร้อมกับคณะทัวร์ ท่านละ 89,900 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    17/03/2022 25/03/2022
    การเดินทาง
    Thai Airways (TG)
    จำนวน
    ราคา
    119,900 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ UNSEEN SWITZERLAND
    เดินทาง 17/03/2022 25/03/2022
    *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 9,900 ***
    *** สำหรับท่านที่มีตั๋วโดยสารแล้วและต้องการเดินทางพร้อมกับคณะทัวร์ ท่านละ 89,900 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     07/04/2022 15/04/2022
     การเดินทาง
     Thai Airways (TG)
     จำนวน
     ราคา
     121,500 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ UNSEEN SWITZERLAND
     เดินทาง 07/04/2022 15/04/2022
     *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 9,900 ***
     *** สำหรับท่านที่มีตั๋วโดยสารแล้วและต้องการเดินทางพร้อมกับคณะทัวร์ ท่านละ 89,900 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      28/04/2022 06/05/2022
      การเดินทาง
      Thai Airways (TG)
      จำนวน
      ราคา
      121,500 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ UNSEEN SWITZERLAND
      เดินทาง 28/04/2022 06/05/2022
      *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 9,900 ***
      *** สำหรับท่านที่มีตั๋วโดยสารแล้วและต้องการเดินทางพร้อมกับคณะทัวร์ ท่านละ 89,900 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       23/12/2021 31/12/2021
       Thai Airways (TG)
       119,900 บาท
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ UNSEEN SWITZERLAND
       เดินทาง 23/12/2021 31/12/2021
       *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 9,900 ***
       *** สำหรับท่านที่มีตั๋วโดยสารแล้วและต้องการเดินทางพร้อมกับคณะทัวร์ ท่านละ 89,900 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        13/01/2022 21/01/2022
        Thai Airways (TG)
        119,900 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ UNSEEN SWITZERLAND
        เดินทาง 13/01/2022 21/01/2022
        *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 9,900 ***
        *** สำหรับท่านที่มีตั๋วโดยสารแล้วและต้องการเดินทางพร้อมกับคณะทัวร์ ท่านละ 89,900 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         10/02/2022 18/02/2022
         Thai Airways (TG)
         119,900 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ UNSEEN SWITZERLAND
         เดินทาง 10/02/2022 18/02/2022
         *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 9,900 ***
         *** สำหรับท่านที่มีตั๋วโดยสารแล้วและต้องการเดินทางพร้อมกับคณะทัวร์ ท่านละ 89,900 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          17/03/2022 25/03/2022
          Thai Airways (TG)
          119,900 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ UNSEEN SWITZERLAND
          เดินทาง 17/03/2022 25/03/2022
          *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 9,900 ***
          *** สำหรับท่านที่มีตั๋วโดยสารแล้วและต้องการเดินทางพร้อมกับคณะทัวร์ ท่านละ 89,900 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           07/04/2022 15/04/2022
           Thai Airways (TG)
           121,500 บาท
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ UNSEEN SWITZERLAND
           เดินทาง 07/04/2022 15/04/2022
           *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 9,900 ***
           *** สำหรับท่านที่มีตั๋วโดยสารแล้วและต้องการเดินทางพร้อมกับคณะทัวร์ ท่านละ 89,900 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            28/04/2022 06/05/2022
            Thai Airways (TG)
            121,500 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ UNSEEN SWITZERLAND
            เดินทาง 28/04/2022 06/05/2022
            *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 9,900 ***
            *** สำหรับท่านที่มีตั๋วโดยสารแล้วและต้องการเดินทางพร้อมกับคณะทัวร์ ท่านละ 89,900 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             Tags ที่เกี่ยวข้อง
             Share on social networks
             โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
             • มี.ค.65 - ก.ค.65
             • 10 วัน 7 คืน
             • 48 ครั้ง
             เริ่มต้น 39,900 บาท
             รหัส 012-0304
             10 วัน 7 คืน
             เริ่มต้น 39,900 บาท
             • รถตู้
             • ต.ค.64 - ก.พ.65
             • 2 วัน 1 คืน
             • 80 ครั้ง
             เริ่มต้น 2,499 บาท
             รหัส 011-0004
             2 วัน 1 คืน
             รถตู้
             เริ่มต้น 2,499 บาท
             ชื่นชอบ