• “จุดชมวิวผายายเที่ยง 1” ณ จุดชมวิวที่สวยที่สุดบนเขายายเที่ยง
 • “วัดศาลาลอย” วัดเก่าแก่ที่ท้าวสุรนารีสร้างขึ้น
 • Khonkaen Exotic Pets & The fountain Show” เพลิดเพลินกับน้องๆคาปิบาราแสนน่ารัก
 • ตื่นตาวัฒนธรรมไทย-จีน ณ “ศาลเจ้า ปู่-ย่า”
 • “ป่าคำชะโนด”ดินแดนต้นไม้แห่งพญานาคราช
 • บั้งไฟพญานาค” ชมปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกลางแม่น้ำโขง
 • ตามรอยความเชื่อเกี่ยวกับพญานาค ณ “ถ้ำนาคี”
 • พญาศรีสัตตนาคราช ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ จ.นครพนม
 • พระธาตุพนม เป็นที่บรรจุพระอุรังคธาตุ อายุนับพันปี
 • ชมพระอุโบสถศิลปะล้านช้าง “วัดวังคำ”
ทัวร์ในประเทศ
รหัส 018-2144
วันที่เดินทาง
ต.ค.65
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
5,999 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ – เขายายเที่ยง – วัดศาลาลอย – Khonkaen Exotic Pets & The fountain Show – ศาลเจ้า ปู่-ย่า – อุดรฯ
06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั้ม ปตท.วิภาวดี ทีมงานคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ
06.10 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพมุ่งหน้าสู่ จ.นครราชสีมา โดยรถบัสปรับอากาศ พร้อมบริการอาหารกล่อง (1) บนรถ
ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย
09.30 น. แวะถ่ายรูปสวยๆ กับวิวกังหันลม ณ เขายายเที่ยง ภูเขาลูกยาวทอดตัวขนานไปกับถนนมิตรภาพช่วงเขื่อนลำตะคอง อำเภอสีคิ้ว นครราชสีมา ไฮไลท์ยอดนิยมของการเที่ยวเขายายเที่ยงคืออ่างพักน้ำตอนบน โรงไฟฟ้าลำตะคอง ชมกังหันลมยักษ์ และวิวเขื่อนลำตะคอง อีกจุดที่น่าสนใจคือเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านเขายายเที่ยง เป็นเส้นทางป่าปลูกพื้นฟูระยะสั้น สิ้นสุดที่ผายายเที่ยงซึ่งเป็นจุดชมวิวสวยสุดบนเขา
  นำท่านโดยสารรถท้องถิ่นสู่จุดชมวิวผายายเที่ยง 1 ณ จุดชมวิวที่สวยที่สุดบนเขายายเที่ยง นอกจากชมวิวแล้วยังสามารถดริปกาแฟถ่ายรูปเท่ๆในมุมมองที่ไม่เหมือนใครได้อีกด้วย
  เดินทางสู่วัดศาลาลอยวัดเก่าแก่ที่ท้าวสุรนารีสร้างขึ้น กับ พระยาสุริยเดช หรือ ปลัดทองคำ ปลัดเมืองนครราชสีมา ผู้เป็นสามี หลังจากที่รบชนะกองทัพของเจ้าอนุวงศ์ เมื่อปี พ.ศ. 2370 หลังจากเสร็จศึกสงครามที่ทุ่งสัมฤทธิ์ ขณะยกทัพกลับเมืองนครราชสีมา นำท่านสักการะเจดีย์ (สถูป)บรรจุอัฐิท้าวสุรนารี ณ ตรงข้ามหน้าโบสถ์หลังเก่า
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร
บ่าย นำท่านเพลิดเพลินกับน้องๆคาปิบาราแสนน่ารัก ที่ Khonkaen Exotic Pets & The fountain Show (ขอนแก่น เอ๊กซอติค เพท แอนด์ ฟาวเทน โชว์) ฟาร์มสัตว์ที่เลี้ยงแบบปล่อยมีสัตว์น่ารักมากมาย โดยมีคาปิบาราแสนน่ารักเป็นไฮไลท์ นอกจากนี้ยังมี จิงโจ้แคระ(วัลลาบี) ห่าน เต่า และอื่นๆอีกมากมาย สัตว์ส่วนใหญ่จะเดินเล่นโดยรอบ แบบไม่ได้ขังกรงไว้ ท่านสามารถถ่ายรูปและให้อาหารน้องๆอย่างใกล้ชิด
  นำท่านเข้าขอพรศาลเจ้าปู่-ย่า ตื่นตาวัฒนธรรมไทย-จีน ณ ศาลเจ้า ปู่-ย่า

 และ ศูนย์วัฒนธรรมไทย – จีน ศาลเจ้าปู่-ย่ามีมาตั้งแต่ปี พ.ศ 2488 เช่นเดียวกับทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยที่จะมีศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า         ที่สำคัญก็คือ ด้วยภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าจะเป็นหนองน้ำ ด้านหลังของศาลเจ้าคือ เทือกเขาภูพาน ศาลเจ้าปู่-ย่า จึงนับเป็นศาลเจ้าที่มีความงดงามที่สุดในด้านฮวงจุ้ยซึ่งเป็นไปตามหลักฮวงจุ้ยด้วย มีศาลต่างๆ

นำท่านชม ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน อุดรธานี เริ่มก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นจุดศูนย์รวมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีบรรพชนและหลักปรัญชา ของพี่-น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดอุดรธานี โดยเริ่มมีแนวคิดการจัดสร้างในสมัยคณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่า สมัยที่ 58 การออกแบบตกแต่งส่วนออกแบบในแนวสวนจีนที่มีความวิจิตรตระการตา ภายใต้ชื่อ สวนคุณธรรมพันปี 24 กตัญญู ภายในสวนตกแต่งด้วยไม้มงคลของจีน อันได้แก่ ต้นเครามังกร ต้นหลิว ต้นไผ่ดำ ประทัดจีน หงส์ฟู่ ราชพฤกษ์สีชมพู(พรรณไม้หายาก) โป๊ยเซียน พุดศุภโชค เทียนหอม กัลปพฤกษ์ และบ่อปลาคาร์ฟจักรพรรดิ์ รอบสระบัวถูกตกแต่งด้วยประติมากรรมนูนสูงที่บอกเล่าเรื่องราว ตำนานสุดยอด 24 กตัญญูของแผ่นดินจีน พร้อมคำบรรยาย (ภาษาไทย-จีน) เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของอนุชนคนรุ่นหลังต่อไป

เย็น บริการอาหารค่ำ (3) ณ ร้านอาหาร ก่อนเข้าที่พักโรงแรมเจริญโฮเต็ล (หรือเทียบเท่า)
วันที่ 3
ศาลเจ้าปู่อื้อลือนาคราช – ถ้ำนาคี – พระธาตุท่าอุเทน – พญาศรีสัตตนาคราช – นครพนม
09.00 น. บริการอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารภายในที่พัก
10.00 น.

 

แวะนำท่านสักการะ เจ้าปู่สุริยะวงศ์ชัย หรือ ปู่อือลือนาคราช ที่ ศาลเจ้าปู่อื้อลือนาคราช ตั้งอยู่ใกล้กับวัดสว่างวารี ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ กับตำนานพญานาคผู้ถูกสาป แห่งบึงโขงหลง เป็นที่เล่าขานของชาวจังหวัดบึงกาฬ นอกจากจะเป็นที่เคารพบูชาของคนในพื้นที่แล้ว  ยังมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่ศรัทธาในเรื่องพญานาค นิยมมากราบไหว้ขอพรอีกด้วย
12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน (7) ณ ร้านอาหาร
บ่าย นำท่านตามรอยความเชื่อเกี่ยวกับพญานาค ชม ถ้ำนาคี อยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติภูลังกา โดยตั้งอยู่ที่ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม    ซึ่ง มีลักษณะเป็นกลุ่มหินที่มีลวดลายพื้นผิวเป็นริ้วคล้ายกับเกล็ดลำตัวพญานาคขนาดใหญ่ ชาวบ้านและผู้สำรวจได้มองเห็นเป็นรูปร่างคล้ายกับพญานาคขดตัวกกไข่ มีทั้งส่วนเศียรและลำตัว สวยงามสมบูรณ์แบบ รายล้อมไปด้วยป่าไม้สีเขียว ยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ ภายในถ้ำนาคีมีหินรูปร่างคล้ายกับนกยูงหันหลังอยู่ด้วย แต่บางคนก็บอกว่าคล้ายกับส่วนหัวงูมากกว่า ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละบุคคล ส่วนด้านในสุดของถ้ำจะมีพระพุทธรูปให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวได้กราบไหว้ขอพร
  จากนั้นนำท่าน นมัสการพระธาตุท่าอุเทน องค์พระธาตุก่อด้วยอิฐถือปูนเป็นรูปสี่เหลี่ยม  เป็นศิลปกรรมและปูชนียวัตถุองค์หนึ่งที่จำลองแบบมาจากองค์พระธาตุพนมในยุดต้น แต่มีสัดส่วนเล็กกว่า ภายในเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่ง “พระอาจารย์สีทัตถ์ ญาณสัมปันโณ”  อัญเชิญมาจากย่างกุ้ง ประเทศพม่า(เมียนมาร์) สมัยท่านถือธุดงค์กรรมฐานจาริกไปในสถานที่ต่างๆ ท่านได้ชักชวนพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ประกอบด้วย ชาวจังหวัดหนองคาย สกลนคร นครพนม และพี่น้องจากประเทศลาว(สปป.ลาว) ร่วมกันสร้างพระบรมธาตุ เพื่อให้เป็นที่กราบไหว้สักการะบูชา
  นำท่าน สักการะ พญาศรีสัตตนาคราช ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ จ.นครพนม ตามรอยละครดัง เพลิงนาคา ที่กำลังเป็นกระแสในขณะนี้ องค์พญาศรีสัตตนาคราช หล่อด้วยทองเหลือง มีน้ำหนักรวม 9,000 กก. เป็นรูปพญานาคขดหาง 7 เศียร ประดิษฐานบนแท่นฐานแปดเหลี่ยม กว้าง 6 เมตร ความสูงทั้งหมดรวมฐาน 15 เมตร สามารถพ่นน้ำได้ วัตถุประสงค์การก่อสร้างครั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และความเชื่อเกี่ยวต่อเรื่องพญานาคของชาวไทย และชาวลาวที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง อีกทั้งยังต้องการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งสถานที่แห่งนี้จะกลายเป็นแลนมาร์กแห่งใหม่อีกจุดหนึ่งของภูมิภาคนี้
เย็น บริการอาหารค่ำ (8) ณ ร้านอาหารก่อนนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Blu Hotel Nakhon Phanom (หรือเทียบเท่า)
วันที่ 4
พระธาตุนคร – พระธาตุพนม – วัดวังคำ – กรุงเทพ
07.00 น. บริการอาหารเช้า (9) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า นำท่าน สักการะ พระธาตุนคร ประดิษฐานที่วัดมหาธาตุ ถ.สุนทรวิจิตร อ.เมือง บริเวณริมฝั่งโขง ภายในองค์ พระธาตบรรจุพระอรหันตสารีริกธาตุ พร้อมกับองค์พระพุทธรูปทองคำ และของมีค่าต่างๆ ที่ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ถวายผู้ที่ไป นมัสการพระธาตุแห่งนี้จะได้รับอานิสงส์ เสริมบุญบารมี และมีอำนาจวาสนาเป็นเจ้าคนนายคน
  นำท่านกราบสักการะ พระธาตุพนม เป็นที่บรรจุพระอุรังคธาตุ  ( พระอุระหรือหน้าอก ) อายุนับพันปี  เชื่อว่าพระธาตุองค์นี้เทวดาพระอาทิตย์เป็นผู้สร้าง และยังเป็นพระธาตุประจำของผู้ที่เกิดปีวอก  ว่ากันว่าถ้าใครได้มานมัสการ พระธาตุครบ 7 ครั้ง จะถือว่าเป็น “ลูกพระธาตุ” เป็นสิริมงคล แก่ชีวิตและจะมีความเจริญรุ่งเรือง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (10) ณ ร้านอาหาร
บ่าย นำชมอันซีนกาฬสินธุ์ “สิมไทเมิงวัง” พระอุโบสถศิลปะล้านช้าง “วัดวังคำ” ที่ถอดแบบมาจากวัดเชียงทอง หลวงพระบาง เมืองมรดกโลกแห่ง สปป.ลาว ซึ่งได้นำเอาเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมล้านช้างที่มีอิทธิพลในภาคอีสาน โดยการย่อส่วนลงมาเล็กน้อยและเพิ่มเติมรายละเอียดบางอย่างเข้าไป นอกจากนี้ด้านหลังสิมทำเป็นต้นโพธิ์ธรรมประดับกระจกสีอย่างสวยงาม  จากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพ
เย็น บริการอาหารค่ำ (11) ณ ร้านอาหาร
22.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ:-โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

***************************************************

เงื่อนไข
 • ค่ารถบัสปรับอากาศ
 • ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณี
  เสียชีวิต  (หากอายุเกิน 76 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณี
  เกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  (ในกรณีเด็กทารกแรกเกิด ถึง สองปี ไม่ได้รับการคุ้มครอง)
 • ค่าธรรมเนียมค่าเข้าชมอุทยานสำหรับต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม – ค่าซักรีด – ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 • ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการชำระเงิน หากแจ้งภายหลังการชำระเงิน ทางบริษัทฯจะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี)

หมายเหตุ :

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 7. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้
 8. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ