• เมืองทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ- คานาซาวะ – ออนเซน
 • สวนเค็นโรคุเอ็น – ปราสาทคานาซาวะ – หมู่บ้านฮิกาชิ ชายะกิจกรรมติดแผ่นทองคำเปลว
 • ตลาดปลาโอมิโจ จุดชมวิวแหลมอะมาโกะเซน – แช่ออนเซน – YUGE KAIDO STREET – สะพานอายะโทริ
 • วัดหลวงพ่อโต Echizen – บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ – แช่ออนเซน – ศาลเจ้าฟูซิมิอินาริ – วัดคิโยมิสึ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
ทัวร์ญี่ปุ่น
รหัส 057-1280
วันที่เดินทาง
ก.ค.65 - ก.ย.65
ช่วงเวลา
6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
59,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนาโกย่า

วันที่ 2
เมืองทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - คานาซาวะ - ออนเซน

วันที่ 3
สวนเค็นโรคุเอ็น -ปราสาทคานาซาวะ - หมู่บ้านฮิกาชิ ชายะกิจกรรมติดแผ่นทองคำเปลว - ตลาดปลาโอมิโจ จุดชมวิวแหลมอะมาโกะเซน - แช่ออนเซน

วันที่ 4
YUGE KAIDO STREET - สะพานอายะโทริ - วัดหลวงพ่อโต Echizen - บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - แช่ออนเซน

วันที่ 5
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - วัดคิโยมิสึ - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

วันที่ 6
สนามบินคันไซ - สนามบินสุวรรณภูมิ

เงื่อนไข

ช่วงเดินทาง
14/07/2022 19/07/2022
จำนวน
ราคา
59,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA
เดินทาง 14/07/2022 19/07/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  28/07/2022 02/08/2022
  จำนวน
  ราคา
  59,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA
  เดินทาง 28/07/2022 02/08/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   01/09/2022 06/09/2022
   จำนวน
   ราคา
   59,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA
   เดินทาง 01/09/2022 06/09/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    15/09/2022 20/09/2022
    จำนวน
    ราคา
    59,900 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA
    เดินทาง 15/09/2022 20/09/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     22/09/2022 27/09/2022
     จำนวน
     ราคา
     59,900 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA
     เดินทาง 22/09/2022 27/09/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      29/09/2022 04/10/2022
      จำนวน
      ราคา
      59,900 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA
      เดินทาง 29/09/2022 04/10/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       13/10/2022 18/10/2022
       จำนวน
       ราคา
       59,900 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA
       เดินทาง 13/10/2022 18/10/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        19/10/2022 24/10/2022
        จำนวน
        ราคา
        59,900 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA
        เดินทาง 19/10/2022 24/10/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ