• บิน Full service พักฟูจิออนเซ็น 1 คืน และ ย่านชินจุกุ 2 คืน
 • เมนู ปิ้งย่าง Yakiniku, หมูย่างหินภูเขาไฟ พิเศษ! บุฟเฟ่ต์ชาบู และ บุฟเฟ่ต์ขาปู แบบไม่อั้น!!!
 • ขึ้นชม “ภูเขาไฟฟูจิ” อย่างใกล้ชิดที่สถานีที่ 5 ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ
 • นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวทะเลสาบคาวากุจิโกะ และ ภูเขาไฟฟูจิที่  Mt. Fuji Panorama Ropeway
 • ตื่นเต้นกับวิวโตเกียวแบบ 360 องศาที่ชิบูย่าสกาย เช็คอิน หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก หุบเขาไข่ดำโอวาคุดานิ
 • สวนโออิชิปาร์ค พระราชวังโตเกียวอิมพีเรียล ขอพรวัดอาซากุสะ วัดนาริตะซัน และพระใหญ่ไดบุตซึ คามาคูระ
 • ชมหุ่นกันดั้ม ช้อปปิ้งที่ห้างไดเวอร์ซิตี้ Gotemba Premium Outlets และช้อปปิ้งใจกลางโตเกียวย่านชินจูกุ
ทัวร์ญี่ปุ่น
รหัส 003-2053
วันที่เดินทาง
ต.ค.65
ช่วงเวลา
5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
45,888 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

21.00 น. : พร้อมกันที่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน JAPAN AIRLINE (JL) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็คกระเป๋า

วันที่ 2
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ- ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ-ฮาโกเน่-ล่องเรือโจรสลัด ชมทะเลสาบอาชิ- หุบเขาโอวาคุดานิ-Gotemba Premium Outlets

00.25 น. : ออกเดินทางออกสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบิน JAPAN AIRLINE (JL) เที่ยวบินที่ JL718 (บริการอาหารบนเครื่อง)

08.40 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกา

ของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ

จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองฮาโกเน่เพื่อ ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิโนโกะ เมืองฮาโกเน่  เป็นทะเลสาบที่สวยงาม เงียบสงบ รายล้อมไปด้วยธรรมชาติของป่าและภูเขา เป็น 1 ใน 5 ทะเลสาบ ที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ก่อตัวขึ้นจากลาวาของภูเขาไฟ ภายหลังจากที่มีการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อ 3,000 ปีที่แล้ว โดยเราจะล่องเรือจากท่าเรือ ท่าเรือฮาโกเน่มาจิ (Hakone Machi Port) สู่ ท่าเรือโมโตะฮาโกเน่ (Motohakone Port) ระยะเวลาประมาณ 10 นาที ล่องเรือชมวิวข้ามทะเลสาบอาชิ สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างชัดเจน และเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของทะเลสาบและทิวเขา

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) Japanese Set

จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ หุบเขานรก ชมบ่อน้ำแร่กำมะถันซึ่งสามารถต้มไข่ให้สุกได้ โดยชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่า เมื่อกินไข่ดำ 1 ฟอง จะทำให้มีอายุยืนยาวขึ้น 7 ปี  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งในเมืองฮาโกเน่ที่ห้ามพลาด บริเวณที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่เคยเป็นภูเขาไฟมาก่อน โดยเกิดขึ้นจากการปะทุระเบิดของภูเขาคามิ เมื่อประมาณราว 3,000 ปีก่อน ซึ่งทำให้ในปัจจุบันยังมีพื้นที่บางส่วนของภูเขาไฟที่ยังไม่มอดดับ ทำให้สถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยหุบเขาแร่กำมะถันและบ่อน้ำร้อนอยู่มากมาย อิสระให้ท่านได้เลือกชมและซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อมากมาย เช่นสบู่ดำ, แชมพูดำ, โฟมล้างหน้าดำ ซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์จากกำมะถันที่คนญี่ปุ่นเชื่อว่าบำรุงผิวพรรณและเส้นผมให้ดีงาม

จากนั้นพาทุกท่านไปช้อปปิ้งที่ Gotemba Premium Outlets เรียกได้ว่าเป็น Outlets ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเพราะมีสินค้าให้เลือกซื้อเยอะมากมาย ทั้งแบรนด์ญี่ปุ่นและแบรนด์ดังจากประเทศอื่น ที่นี่นั้นได้รับความนิยมมากๆสำหรับนักท่องเที่ยว จุดที่เป็นไฮไลท์ของที่นี้คือสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้ ถือว่าได้มาช้อปปิ้งพร้อมสัมผัสบรรยากาศของภูเขาไฟฟูจิได้เลย ภายในมีร้านค้ากว่า 200 ร้าน และศูนย์อาหาร โดยร้านค้าต่างๆล้วนเป็นของพรีเมี่ยมแบรนด์จากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่น อุปกรณ์กีฬา เครื่องใช้ในครัวเรือน และสินค้าอิเลกทรอนิกส์

เย็น : รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) บุฟเฟ่ต์ขาปู

หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สัมผัสวัฒนธรรม การอาบน้ำแร่ออนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น ให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีขึ้น การบรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆ และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้พร้อมบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง

วันที่ 3
JTC Fujinoeki ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-ขึ้นภูเขาฟูจิที่สถานีที่5-นั่งกระเช้าลอยฟ้า Kawaguchiko Mt. Fuji Panorama Ropeway-สวนโออิชิปาร์ค -หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก-เมืองโตเกียว-ย่านชินจูกุ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3)

พาทุกท่านแวะช้อปปิ้งที่ JTC Fujinoeki ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้ ๆ กับเขตภูเขาไฟฟูจิ ภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูลการประทุของภูเขาไฟจากทั่วทุกมุมโลก ห้องแสดงภาพแผ่นดินไหว ห้องแสดงเหตุการหลังแผ่นดินไหว ห้องจำลองแผ่นดินไหว ห้องอุทกภัย ห้องเขาวงกตกระจก นอกจากนี้ยังมีโซนถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ โซนความรู้ต่าง ๆ และโซนช้อปปิ้งสินค้างานของญี่ปุ่นต่าง ๆ ของขึ้นชื่อของที่นี้ก็คือ โฟมล้างหน้าถ่านภูเขาไฟฟูจิ ของขึ้นชื่อของประเทศญีปุ่นที่นักท่องเที่ยวส่วนมากมักซื้อเป็นของฝาก ทำจากถ่านหินเข้มของจากภูเขาไฟญี่ปุ่น ผสมด้วย สาเก,ลูกพลับ และ ไฮยารูลอน ช่วยขจัดสิ่งสกปรกและรักษาปัญหาผิว สามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวแม้ผิวแพ้ง่าย และ อาหารเสริมของดอกเตอร์โนกุจิ ผู้ปรากฎอยู่บนธนบัตร 1,000 เยน ที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2000 ประเทศญี่ปุ่นมักนำภาพบุคคลสำคัญพิมพ์ลงบนหน้าธนบัตร ซึ่ง ดร.โนกุจิ ฮิเดโยะ เป็นนักวิจัยแบคทีเรียชาวญี่ปุ่น คิดค้นยารักษาโรคมาย ท้ายสุดได้อุทิศตนเพื่อวิจัยโรคร้ายต่าง ๆ จนวาระสุดท้ายของชีวิต ทำให้อาหารเสริมของเขาเป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงมาก  นำท่าน ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่ สถานีที่ 5 บนระดับความสูงที่ 2,500 ซึ่งเป็นตำแหน่งทางของภูเขาไฟฟูจินั้นเอง อิสระให้ท่านสัมผัสความสวยงามและบรรยากาศภูเขาไฟฟูจิ อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี้

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) เมนูหมูย่างหินภูเขาไฟ ลิ้มลองเมนูขึ้นชื่อแสนอร่อยที่ใช้แผ่นหินลักษณะพิเศษ หรือเรียกว่าหินลาวา ซึ่งสามารถกักเก็บความร้อนได้ดีกว่าเตาแบบปกติ จึงช่วยทำให้อาหารสุกเร็ว

นำท่าน นั่งกระเช้าลอยฟ้า Kawaguchiko Mt. Fuji Panorama Ropeway ชื่อเดิมคือMt. Kachi Kachi Ropeway เป็นกระเช้าลอยฟ้าที่เชื่อมระหว่างริมฝั่งทะเลสาบคาวากุจิโกะ และยอดเขาเทนโจ ให้ท่านชมวิวภูเขาไฟฟูจิและวิวทะเลสาบคาวากุจิโกะบนยอดเขาแบบพาโนราม่า 360 อาศา พบกับโฉมใหม่ของร้านค้าบนยอดเขา และห้ามพลาดเมนุยอดนิยม มัทชะ,ขนมดังโงะทานุกิ,ลูกชิ้นทอดรูปฟูจิซัง,โคโระเกะรูปฟูจิซังและอื่นๆอีกมากมาย (ค่าทัวร์รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง) จุดไฮไลท์ใหม่ของที่นี่คือนั่งชิงช้าถ่ายรูปกับวิวฟูจิ (ไม่รวมในค่าทัวร์ท่านละ 500 เยน)

พาทุกท่านเดินทางสู่ สวนโออิชิ ปาร์ค (Oishi Park) เป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบคาวากุจิโกะฝั่งเหนือ เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นซึ่งมาพักผ่อนตากอากาศ ชมวิว ดื่มด่ำกับความงามของทิวทัศน์ ในวันที่อากาศแจ่มใส สวนแห่งนี้จะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้เกือบทั้งลูกที่สวยงามมาก  พาทุกท่านชม หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก Oshino Hakkai Village เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ใกล้ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณทะเลสาบยามานาคาโกะ (Lake Yamanaka-ko) ซึ่งในปี 2013 ฟูจิซังได้รับเลือกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในบริเวณนี้มีบ่อน้ำใสๆ รวมกันกว่า 8 บ่อ เป็นน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี อิสระถ่ายภาพ หรือ ชิมของอร่อยๆ เช่น โมจิย่าง แสนอร่อย ซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของหมู่บ้านแห่งนี้นั้นเอง เดินทางกลับสู่ โตเกียว เมืองหลวง

และพาทุกท่าน ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟชั่น ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า เป็นแหล่งอัพเดทเทรนด์  และเป็นย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน ให้ท่านเลือกชมและซื้อสินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, นาฬิกา, เสื้อผ้า,รองเท้า และเครื่องสำอางค์แบรนด์ต่างๆมากมายเช่น  KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีกมากมาย หรือร้าน100เยน (อยู่ตึกPEPEชั้น8) ซึ่งสินค้าทุกอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด หรือเป็นร้านดองกี้ ที่ขายสินค้าราคาถูกสารพัดอย่าง หรือจะเป็นร้านมัตสึโมโต้ที่รวมสินค้า เครื่องใช้เครื่องสำอางค์ ผลิตภัณฑ์ของใช้ไว้อย่างหลากหลาย

เย็น : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 4
พระใหญ่ไดบุตซึ วัดโคโตะกุอิน-วัดอาซากุสะ-ห้างไดเวอร์ซิตี้-จุดชมวิวชิบูย่าสกาย- ย่านชิบูย่า - อาหาร เช้า, เที่ยง

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่5)

พาทุกท่านชมความยิ่งใหญ่ของ พระใหญ่ไดบุตซึ (Kamakura Daibutsu หรือ The Great Buddha) เป็นพระพุทธรูปที่สำคัญที่สุดในเมืองคามาคุระ ตั้งอยู่ในวัดโคโตะกุอิน (Kotokuin Temple) พระพุทธรูปไดบุตซึมีความสูงถึง 13.35 เมตร น้ำหนัก 121 ตัน เป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่เป็นอันดับสองในญี่ปุ่น รองจากหลวงพ่อโต แห่งวัดโทไดจิ เมืองนารา พระใหญ่ไดบุตซึจึงได้ตั้งอยู่กลางแจ้ง พระใหญ่ไดบุตซึสร้างจากโลหะสำริด และทองแดง โดยช่างฝีมือดี ที่เห็นองค์พระเป็นสีเขียวเป็นเพราะว่าเกิดปฏิกริยาทางเคมี เกิดออกไซด์ของโลหะที่สะสมมาเป็นเวลานานจนองค์พระเป็นสีเขียว หรือจะเรียกว่าเป็นสนิมก็ได้ โดยพระใหญ่ไดบุตซึ ตั้งอยู่ที่วัดโคโตะกุอิน (Kotokuin Temple) ไม่เพียงแต่เป็นวัดที่สำคัญกับคนญี่ปุ่นเท่านั้น เพราะยังมีความสำคัญกับคนไทยด้วย ภายในวัดมีต้นสนที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาล ที่ 10 ทรงปลูกในวโรกาสที่เสด็จเยือนวัดโคโตะกุอิน เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2530

นำทุกท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุสะ Asakusa temple กราบนมัสการขอพรจากองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันโต ให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ คามินาริมง (ประตูฟ้าคำรณ) ซึ่งมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกแขวนอยู่ เลือกชมและเช่าเครื่องรางอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้หรือท่านสามารถเพลิดเพลินกับการเดิน ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และร้านขายขนมต่างๆ ของที่ระลึกต่างๆแบบญี่ปุ่นน Made In Japan แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี เช่น ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่6) ปิ้งย่าง Yakiniku

จากนั้นพาทุกท่านไปที่ย่านเมืองใหม่ โอไดบะ ที่เกิดจากการถมทะเลขึ้นมาเป็นเกาะ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายชนิดที่ ห้างไดเวอร์ซิตี้ ซึ่งภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิงมากมาย ถ่ายรูปกับกันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจริงโดยสร้างขึ้นมาตามอัตราส่วน 1:1 เหมือนตัวเดิม ทำให้มีความสูงถึง 19.7 เมตร (ตัวเดิมสูง 18 เมตร) และเพิ่งเปิดตัวเป็นทางการในวันที่ 24 กันยายน 2560ที่ผ่านมา หากมีเวลาท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับจุดไฮไลท์ใหม่ของที่นี่คือ ป้าย Tokyo สีฟ้าป้ายใหม่ วิวชิงช้าสวรรค์ บริเวณใกล้เคียงกับห้างไดเวอร์ซิตี้  ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยต่างๆที่ย่านชินจูกุ เช่นร้านราเมง ร้านซูชิจานหมุน และร้านอร่อยๆอีกมากมาย

พาทุกท่านเดินทางไปที่ Shibuya scramble square เป็นอาคารที่สูงที่สุดในย่านชิบูย่า ปัจจุบันมี 47 ชั้น สูงถึง 230 เมตร ในอาคารนั้นมีทั้งห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านค้ามากมายซึ่ง จุดชมวิวชิบูย่าสกาย Shibuya Sky นั้นอยู่ชั้นบนสุดของอาคารนี้ พาทุกท่านขึ้นลิฟต์เพื่อชมวิวแบบ 360 สุดตระการตา สัมผัสบรรยากาศโตเกียวและชิบูย่าในรูปแบบใหม่ จะพบกับพื้นที่โล่งอันกว้างขวาง ซึ่งจะแบ่งโซนเป็นส่วนๆ ได้อย่างดี เริ่มต้นที่ ฝั่งโซฟา โดยในส่วนนี้จะมี โซฟาเรียงรายเป็นแถวยาวให้ทุกท่านได้นั่งเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศเมืองโตเกียว มองออกไปเห็นตึกมากมายพร้อมไฟที่สวยงาม โดยด้านนี้จะเห็น โตเกียวทาวเวอร์ และ โตเกียวสกายทรี ส่วนตรงกลาง ซึ่งเป็นขั้นบันได  คล้ายที่นั่ง และยังมีตาข่ายแผงใหญ่ให้ทุกท่านนั่งหรือนอนโพสต์เพื่อเก็บภาพสวยๆ และอีกมุมที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยก็ว่าได้ ก็คือ มุมสามเหลี่ยมแคบ สัมผัสบรรกาศความสูง 229 เมตร ได้เต็มๆ โดยกระจกที่กั้นสูงประมาณ 150 เซนติเมตรเท่านั้น แต่รับรองว่าทุกท่านจะได้รับ อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจกับมุมต่างๆและตะลุยช้อปปิ้ง ย่านชิบูย่า

เย็น : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 5
พระราชวังโตเกียวอิมพีเรียล-วัดนาริตะซันชินโชจิ-อิออนมอลล์-ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ- ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่7)

พาทุกท่าน ถ่ายภาพบริเวณสะพานแว่นตาที่ พระราชวังโตเกียวอิมพีเรียล Tokyo Imperial Palace นับว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งในโตเกียวที่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวเป็นอันดับต้นๆ เนื่องจากมีทั้งสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าที่บ่งบอกถึงความเป็นมาที่ยาวนานของชนชาติญี่ปุ่น คือสถานที่ประทับของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ภายในพื้นที่กว้างใหญ่ประกอบด้วยพระตำหนักและอาคารต่างๆมากมาย ในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของปราสาทเอโดะ (Edo Castle) บริเวณพระราชวังจึงล้อมรอบด้วยคูน้ำและกำแพงหินสูงตระหง่าน  นอกจากนี้พระราชวังอิมพีเรียลแห่งนี้ยังใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดงานพิธีสำคัญๆอีกด้วย

และ ทุกท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะซันชินโชจิ Naritasan Shinshoji Temple เป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่ตั้งอยู่ในเมืองนาริตะ จังหวัดชิบะที่วัดแห่งนี้มีรูปเคารพขององค์ฟุโดเมียวโอ ที่มีชื่อเรียกขานกันมาตั้งแต่สมัยโบราณว่า “นาริตะฟุโด” ประดิษฐานเป็นองค์พระประธาน ถือเป็นหนึ่งในศาสนสถานสำคัญที่เป็นศูนย์กลางความศรัทธาต่อองค์ฟุโดเมียวโอ ตามธรรมเนียมก่อนเข้าวัดที่ถูกต้องในการชำระล้างเพื่อความบริสุทธิ์ก่อนเข้าวัด ขั้นตอนมีอยู่ว่าตักน้ำใส่กระบวยที่วางอยู่ ราดมือซ้าย ราดมือขวา บ้วนปาก และน้ำที่เหลือใช้มือขวาตั้งกระบวยขึ้นเพื่อให้น้ำที่เหลือไหลลงมาจนหมด และเป็นการล้างด้ามจับกระบวยไปในตัว ตัววัดเป็นพื้นที่กว้าง ประกอบด้วยอาคารต่างๆที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากมาย เช่น วิหารหลักซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของ Dainichi Nyorai (พระไวโรจนพุทธะ) และวิหารอื่นๆ เช่น Komyodo วิหารอายุเกินสามร้อยปี คนนิยมอธิษฐานให้สมหวังเรื่องความรัก วิหาร Shakado ที่คนมักมาอวยพรให้โชคดีแคล้วคลาดปลอดภัย หรือศาลเล็กๆ ทางซ้ายของวิหารหลัก ที่เป็นที่ตั้งของเทพ Shusse-inari ที่ดูแลเรื่องความก้าวหน้าทางการงาน

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่8) บุฟเฟ่ต์ชาบู

จากนั้นนำทุกท่านไปช้อปปิ้งต่อที่ อิออนมอลล์ Aeon Narita Mall โดยมีร้านค้าต่างๆมากถึง 150 ร้าน ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น สินค้าหลักๆที่มีให้เลือกเยอะก็แนวเสื้อผ้าแฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน สินค้าแนวแฟชั่นนี่มีให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นที่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และ supermarket ขนาดใหญ่ให้ทุกท่านได้ซื้อของฝากมากมาย บางร้านไม่ต้องเสียภาษีสินค้าสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซี่งก็น่าจะถูกกว่าการไปซื้อที่สนามบินอีกด้วย อีกทั้งร้านอาหารก็มีให้เลือกมากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

14.30 น. : เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศไทย

18.25 น. : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบิน JAPAN AIRLINE (JL) เที่ยวบินที่ JL707 (บริการอาหารบนเครื่อง)

23.05 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
 3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน
 4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสายการบิน Japan Airlines สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องแบ่งเป็น 2 ใบ ใบละ ไม่เกิน 23 กิโลกรัม รวม 46 กิโลกรัมและ ถือขึ้นเครื่องได้ 7กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
 7. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผนประกันภัยการเดินทางแดนซ์ มููฟ Dance Moves ( สำหรับเดินทางในเอเชีย ฮิปฮอป) โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทำการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ
 8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 9. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
 10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 6. ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า 2,000 บาท (เอกสารทางลูกค้านำส่งEMSให้กับทางบริษัท)
 7. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 5,000 เยน หรือ 1,500 บาท/ท่าน สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน
 8. ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษพร้อมแบบฟอร์มตรวจของญี่ปุ่น บริษัทฯ นำส่งแบบฟอร์มพร้อมใบนัดหมาย

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง20ท่าน
  2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
  4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
  5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
  6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
  7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
  8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
  9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้
  10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
  11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ