• 1 ปีมีเพียงครั้ง ชม ทุ่งดอกบัวตอง สีเหลืองสดใสบานสะพรั่งทั่วทั้งหุบเขา
 • สักการะเจดีย์คู่ บนยอดดอยอินทนนท์ พระมหาธาตุนภเมทนีดล-นภพลภูมิสิริ
 • พระธาตุดอยกองมู พระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแม่ฮ่องสอน
 • วัดจองคำและวัดจองกลาง วัดแฝดไทย-พม่า
 • “สะพานอธิษฐานสำเร็จ” สะพานซูตองเป้
 • เลือกซื้อสินค้าหลากหลาย ถนนคนเดินปาย
 • จุดชมวิวหยุนไหล จุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามของอำเภอปาย
ทัวร์ในประเทศ
รหัส 018-2145
วันที่เดินทาง
พ.ย.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
10,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ – เจดีย์นภเมทนีดล - นภพลภูมิสิริ – ดอยแม่อูคอ (ทุ่งดอกบัวตอง) – แม่ฮ่องสอน

05.00 น.     ประชาชนไปแสดงด้วย) เจ้าหน้าที่รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ

07.00 น.     ออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ โดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD122 จากนั้นเปลี่ยนการเดินทางเป็น รถตู้ปรับอากาศ

08.50 น.     ถึง สนามบินเชียงใหม่ เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ เดินทางสู่ เจดีย์นภเมทนีดล-นภพลภูมิสิริ พระมหาธาตุคู่พระบารมี ของ รัชกาลที่ 9 และพระราชินีสร้างขึ้นโดยกองทัพอากาศร่วมกับพสกนิกรชาวไทย พระมหาธาตุนภเมทนีดล-นภพลภูมิสิริ ทั้ง 2 องค์นี้ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุอยู่บนยอด และพระพุทธรูปบูชา มีลักษณะที่สูงสง่าและตั้งอย่างโดนเด่น โดยพระมหาธาตุนภเมทนีดล นั้นองค์จะเป็นสีน้ำตาล ส่วนพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ องค์จะเป็นสีม่วงอมชมพู อีกทั้งรอบบริเวณสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของดอยอินทนนท์โดยรอบได้อย่างสวยงาม

12.00 น.     บริการอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร

บ่าย     จากนั้นเดินทางเข้าสู่ ทุ่งดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ เมื่อเข้าสู่ เดือนพฤศจิกายนของทุกปี ก็ได้เวลาที่ดอยแม่อูคอ จะถูกปกคลุมไปด้วยดอกไม้สีเหลืองทอง บานสะพรั่งทั่วทั้งหุบเขา ที่นี่คือ ทุ่งดอกบัวตอง ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีพื้นที่กว่า 500 ไร่ บนความสูงประมาณ 1,600 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีก แห่งหนึ่งของ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดอกบัวตองจะบานเต็มที่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน มีระยะเวลาบานสวยเต็มที่ ราวๆ 2 อาทิตย์เท่านั้น บนดอยแม่อูคอ มีจุดชมวิวและศาลาชมวิวที่นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นทุ่งดอกบัวตองได้รอบ 360 องศา ด้านบนยังตกแต่งด้วยทุ่งกังหันลม ให้เราได้เข้าไปถ่ายรูปกันอีกด้วย 

18.30 น.     บริการอาหารค่ำ (2) ณ ร้านอาหาร จ.แม่ฮ่องสอน จากนั้นนำเข้าสู่ โรงแรมริมธารรีสอร์ท หรือเทียบเท่า

วันที่ 2
พระธาตุดอยกองมู – จองคำจองกลาง – สะพานซูตองเป้ – ปาย

07.00 น.     ตื่นเช้ารับอรุณ บริการอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 08.00 น.     เดินทางถึงสู่วัดพระธาตุดอยกองมู เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาช้านาน ตั้งอยู่บนดอยกองมู ประกอยด้วยพระธาตุเจดีย์ที่สวยงาม 2 องค์ พระเจดีย์องค์ใหญ่สร้างโดย จองต่องสู่ เมื่อ พ.ศ. 2403 เป็นที่บรรจุพระธาตุของ พระโมคคัลลานะ เถระ ซึ่งนำมา จากประเทศพม่า ส่วนพระธาตุเจดีย์องค์เล็กสร้างเมื่อ พ.ศ. 2417 โดย พระยาสิงหนาทราชา เจ้าเมืองแม่ฮ่องสอน คนแรก นอกจากพระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์วัดพระธาตุดอยกองมูนี้สามารถมองเห็นภูมิประเทศและสภาพตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจน และสวยงามมากอีกด้วย 10.00 น.นำท่านชม วัดจองคำและวัดจองกลาง เปรียบเสมือนวัดแฝด ด้วยตั้งอยู่ในกำแพงเดียวกัน เมื่อมองจากด้านหน้า วัดจองคำ จะอยู่ด้านซ้ายมือ ส่วนวัดจองกลางจะอยู่ทาง ขวามือ วัดจองคำและวัดจองกลางตั้งอยู่กลางเมืองแม่ฮ่องสอน และ เป็นเสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่แห่งนี้ เพราะนอกจากความงดงาม ทางศิลปะแล้ว วัดทั้งสอง ยังเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทางวัฒนธรรม , ประเพณีของชาวแม่ฮ่องสอน และใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีตามประเพณีต่าง ๆ ในรอบปีอีกด้วย

12.00 น.     บริการอาหารเที่ยง (4) ณ ร้านอาหาร

13.30 น.     ตามรอย เขาเล่าว่า…มา จ.แม่ฮ่องสอน แล้วอย่าลืมไป “สะพานอธิษฐานสำเร็จ” สะพานซูตองเป้ โดยให้เดินข้ามแล้วไปอธิษฐาน ณ วัดที่ปลายสะพาน…ความสำเร็จในสิ่งที่หวัง ก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม

นำท่านสัมผัส กับ 1 ในโครงการ เขาเล่าว่า ที่ สะพานซูตองเป้ เป็นภาษาไทยใหญ่ แปลว่า อธิษฐานสำเร็จ เป็นสะพานไม้ไผ่ กว้าง2เมตร ยาวประมาณ 600 เมตร และความน่าสนใจของสะพานแห่งนี้ไม่ได้อยู่แค่เพียงเป็นเส้นทางสัญจรของพระสงฆ์ แต่เป็นสะพานที่สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของพระ เณร และชาวบ้าน โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ วัสดุที่ใช้ก็หาได้ในท้องถิ่น เสาจากไม้เก่าของชาวบ้านปูพื้นด้วยไม้ไผ่ ทอดยาวจากสวนธรรมภูสมะถึงหมู่บ้านกุงไม้สัก ผ่านลำน้ำแม่สะงา ผ่านทุ่งนาของชาวบ้าน เพื่อให้พระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาต จึงได้ชื่อว่าเป็น “สะพานไม้แห่งศรัทธา” จากนั้นเดินทางต่อสู่ อ.ปาย

18.30 น.     เข้าสู่ที่พักโรงแรม The Quarter Hotel จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนกับราตรีของ อ.ปาย ท่านสามารถเดินชม ถนนคนเดินปาย เป็นถนนคนเดินตอนเย็นในตัว อ.ปาย ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก มีของขายหลายอย่าง เสื้อผ้า ของกิน ของที่ระลึก งานแฮนด์เมด ร้านอาหาร – อาหารท้องถิ่น ท่านสามารถเลือกทานอาหารได้ตามอัธยาศัย

วันที่ 3
ทะเลหมอกหยุนไหล – ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน บ้านสันติชล – วัดน้ำฮู – สะพานประวัติศาสตร์ – เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ

05.00 น.     ขึ้นชม จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านสันติชล เป็นจุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามของอำเภอปาย ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว สามารถมองเห็นทะเลหมอกที่ถูกรายล้อมไปด้วยทิวเขาน้อยใหญ่ และทัศนียภาพบ้านเรือนของเมืองปายที่ถูกปกคลุมด้วยสายหมอก คำว่า หยุนไหล เป็นภาษาจีนกลาง หมายถึง แหล่งที่เมฆไหลมารวมกัน ซึ่งเปรียบเสมือนคนจีนยูนานที่อพยพมาจากเมืองจีน แต่ในที่สุดก็อพยพย้ายถิ่นฐานมารวมกัน บริเวณจุดชมวิวได้จัดทำเป็นระเบียงชมวิวและจุดถ่ายภาพน่ารักๆ หลายจุด ทั้งระเบียงชมวิว จุดคล้องกุญแจคู่รัก  ป้ายร้อยที่บอกรัก  และศาลาสำหรับนั่งชมวิวยามเช้า ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพ นอกจากนี้ยังมีบริการเครื่องดื่มชาร้อนใส่มาในกาน้ำร้อน ให้จิบไปชมวิวไปได้อีกด้วย  

**ช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับชมทะเลหมอก ควรมาประมาณ 06.00-07.00 น.**

07.00 น.     บริการอาหารเช้า (5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช้า     นำชม ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน บ้านสันติชล ที่นี่ยังเป็นหมู่บ้านชาวเขาจีน ที่ผู้คนยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีเดิมไว้ จากนั้นนำท่านสู่เมืองปาย เที่ยว ชม วัดน้ำฮู ที่ประดิษฐาน พระอุ่นเมือง  ซึ่งเชื่อกันว่าสร้างโดยสมเด็จพระนเรศวร

12.00 น.     บริการอาหารกลางวัน (6) ณ ร้านอาหาร

บ่าย     ชม สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย มีลักษณะคล้ายกับสะพานข้ามแม่น้ำแคว จังหวัดกาญจนบุรี ที่เป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทัพญี่ปุ่นใช้เป็นเส้นทางเดินทัพจากเชียงใหม่ ผ่านอำเภอปายไปยังประเทศพม่า แต่เดิมนั้นเป็นสะพานไม้ ภายหลังสงครามสิ้นสุดทหารญี่ปุ่นถอยทัพกลับได้เผาทำลายสะพานไม้ทิ้ง และชาวบ้านได้ช่วยกันสร้างขึ้นมาใหม่ สมควรแก่เวลา เดินทางสู่จ.เชียงใหม่

16.30 น.     เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่

18.05 น.     เดินทางกลับโดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD135

19.05 น.     ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพฯพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณี เสียชีวิต (หากอายุเกิน 76 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ (ในกรณีเด็กทารกแรกเกิด ถึง สองปี ไม่ได้รับการคุ้มครอง)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมค่าเช้าชมอุทยานสำหรับต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม – ค่าซักรีด – ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 • ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการชำระเงิน หากแจ้งภายหลังการชำระเงิน ทางบริษัทฯจะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี)

เงื่อนไขการชำระเงิน :

 1. สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 5,000.- บาท พร้อมสำเนาบัตรประชาชนสำหรับผู้เดินทาง
 2. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ :

 1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำท่านละ 5,000 บาท
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 3. กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดจะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ :

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 6 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 7. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้
 8. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ