ทัวร์จันทบุรี เค้าท์ดาวปีใหม่ (ต้นทางเชียงใหม่)

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล – ชุมชนริมน้ำจันทบูร – ร้านต้นตำรับของฝากจันทบุรี – กรุงเทพฯ
Asiatique the riverfront – Cosmo Bazaar Lifestyle Mall –  Outlet Square Muang thong Thani

ทัวร์จันทบุรี เค้าท์ดาวปีใหม่ (ต้นทางเชียงใหม่)

รหัส 001-0108
วันที่เดินทาง
ธ.ค.63
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
Thai Lion Air
ราคาเริ่มต้น
10,777 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
65 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินต้นทาง - สนามบินดอนเมือง - จันทบุรี – อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล - ชุมชนริมน้ำจันทบูร

05.30 น. : เดินทางจาก ท่าอากาศยาน เชียงใหม่ คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ สนามบินเชียงใหม่เคาน์เตอร์สายการบิน Thai Lion Air พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

07.40 น. : ออกเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน Thai Lion Air

08.55 น. : ถึง สนามบินดอนเมือง นำท่านเดินทางสู่ จันทบุรี โดยรถบัสปรับอากาศ VIP นำท่านเดินทางไปยัง อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล หรือเรียกสั้นๆว่า โบสถ์คริสต์เมืองจันทร์ ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ เป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกซึ่งจำลองแบบมาจากโบสถ์นอตเตอร์ดัมในประเทศฝรั่งเศส คือหน้าต่างโค้ง และประดับด้วยลายฉลุโดย รอบตัวโบสถ์เป็น ศิลปะแบบโกธิค มีรูปนักบุญ ในศาสนาคริสต์รูปปั้นพระแม่มารีสีหน้าสงบ เปี่ยมประกายเมตตายืนอยู่หน้าวิหาร

กลางวัน : อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ณ ร้าน……….. จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง ชุมชนริมน้ำจันทบูร ชุมชนเก่าแก่ของคนจีนและญวนอพยพ ตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดจันทบุรี มีจุดเริ่มต้นจากเชิงสะพานวัดจันทร์ ยาวไปตลอดจนถึงชุมชนตลาดล่าง ประกอบด้วยที่พักอาศัย ร้านค้าชุมชน พิพิธภัณฑ์ ศาลเจ้า เกสต์เฮ้าส์ รวมถึงร้านอาหาร ร้านขนม และร้านกาแฟน่ารัก ๆ

เย็น : อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย ณ ร้าน……….

วันที่ 2 วัดปากน้ำแขมหนู – โฮมสเตย์จันทบุรี

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเดินทางไป วัดปากน้ำแขมหนู ชมโบสถ์เซรามิกสีน้ำเงิน แลนด์มาร์คถ่ายภาพสุดคูลของจันทบุรี ที่งดงามวิจิตรตระการตาด้วยลวดลายพื้นโบสถ์สีน้ำเงินตัดกับพื้นสีขาว คล้ายกับภาชนะลายครามที่ทำจากเซรามิกในสมัยโบราณ แตกต่างจากอุโบสถทั่วไปที่เคยพบเห็น เป็นที่สะดุดตาแก่ผู้ที่ได้เห็นภาพ ทำให้มีการแชร์ภาพในโลกโซเชี่ยล จนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมความงาม ถ่ายภาพกันอย่างไม่ขาดสายจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โฮมสเตย์ 

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ โฮมสเตย์ ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย สนุกสนานกับการทำกิจกรรมของโฮมสเตย์ อาทิเช่น ล่องแพเปียก ชมเหยี่ยวแดง

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ โฮมสเตย์

วันที่ 3 ร้านต้นตำรับของฝากจันทบุรี - กรุงเทพฯ – Asiatique the riverfront

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โฮมสเตย์ นำท่านเดินทางไป ร้านต้นตำรับของฝากจันทบุรี มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นผลไม้ตามฤดูกาล อาหารทะเลแปรรูป ผลไม้แปรรูป น้ำสำรอง สินค้าพื้นเมือง ศูนย์อัญมณี และสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย และยังเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย น้ำมังคุด น้ำสำรอง สละลอยแก้ว จากนั้นนำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

กลางวัน : อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ณ ร้าน……….. นำท่านเดินทางไป Asiatique the riverfront เป็นศูนย์การค้าแนวราบริมแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างซอยเจริญกรุง 72-76 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ภายในโครงการประกอบด้วยร้านค้า ร้านอาหารริมน้ำ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของโรงละครคาลิปโซ่ที่ย้ายมาจากโรงแรมเอเชีย และโรงละครโจหลุยส์ที่ย้ายมาจากสวนลุมไนท์บาซาร์

เย็น : อิสระรับประทานอาหารเย็น ณ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ ฟร้อนท์

วันที่ 4 Cosmo Bazaar Lifestyle Mall - Outlet Square Muang thong Thani - สนามบินดอนเมือง - สนามบินปลายทาง

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม Check out จากที่พัก นำท่านเดินทางไป Cosmo Bazaar Lifestyle Mall แหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ใจกลางเมืองทองธานี ตัวอาคารสูง 10 ชั้น บนพื้นที่กว่า 102,460 ต.ร.ม. อาทิ ร้านอุปกรณ์ไอที ร้านเกม ร้านค้า และร้านอาหารชื่อดังต่าง ๆ เช่น สตาร์บัคส์ เอสแอนด์พี เคเอฟซี เอ็มเค ยาโยอิ คัตสึยะ ซานตาเฟ่ รวมทั้งศูนย์รวมความบันเทิงสำหรับทุกคนที่มาเยือนไม่ว่าจะเป็น ฮีโร่ ซิตี้ ศูนย์เกมส์ที่ทันสมัย โรงหนังเอสเอฟ จำนวน 5 โรง และแม็กซ์แวลู ซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ที่สุดในประเทศไทยบนพื้นที่กว่า 3,000 ตร.ม. จากนั้นนำท่านเดินทางไป Outlet Square Muangthong Thani เป็นแหล่งช้อปปิ้งศูนย์รวมของสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังทั่วโลก

กลางวัน : อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ณ ร้าน……….. เดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง เพื่อเดินทางกลับสู่สนามบินเชียงใหม่ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

17.20 น. : เดินทางกลับสู่ ท่าอากาศยาน เชียงใหม่ คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ สนามบินเชียงใหม่เคาน์เตอร์สายการบิน Thai Lion Air พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

18.35 น. : เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าน้ำหนัก สัมภาระ กระเป๋า โหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว และรับ-ส่ง ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าโฮมสเตย์ 1 คืน (พร้อมแพ็คเกจ กินปู ดูเหยี่ยว) (โฮมสเตย์พักห้องละ 4-8 ท่าน พัก 2 ท่านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ค่าโรงแรม ตามที่ระบุในรายการ (พักห้องละ 2-3 ท่าน/ห้อง ยกเว้นเส้นทางจันทบุรี โฮมสเตย์พักห้อง ละ 4-8 ท่าน พัก 2 ท่านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • สำหรับชาวต่างชาติ ต้องชำระเพิ่ม 1,000 บาท
 • ค่าทิปไกด์นำเที่ยว สตาฟและการประสานงาน ท่านละ 400 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • การเดินทางวันอิสระและอาหารมื้ออิสระ

*โปรดทราบ ราคานี้ไม่รวมค่าโรงแรม และอาหารมื้ออิสระ ซึ่งทางบริษัทฯ ต้องการให้ลูกค้าสามารถ ใช้สิทธิ์โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้สิทธิประโยชน์จากโครงการได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก 40 % (ไม่เกิน 3,000 บาท / ห้อง / คืน) และคูปองส่วนลดค่าอาหารหรือค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว 40 %  (วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี ได้รับ 900 บาท, วันศุกร์ – วันอาทิตย์ ได้รับ 600 บาท)

สามารถสอบถามและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

ช่วงเดินทาง
30/12/2020 02/01/2021
การเดินทาง
Thai Lion Air
จำนวน
ราคา
10,777 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์จันทบุรี เค้าท์ดาวปีใหม่ (ต้นทางเชียงใหม่)
เดินทาง 30/12/2020 02/01/2021
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  31/12/2020 03/01/2021
  การเดินทาง
  Thai Lion Air
  จำนวน
  ราคา
  10,777 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์จันทบุรี เค้าท์ดาวปีใหม่ (ต้นทางเชียงใหม่)
  เดินทาง 31/12/2020 03/01/2021
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   30/12/2020 02/01/2021
   Thai Lion Air
   10,777 บาท
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์จันทบุรี เค้าท์ดาวปีใหม่ (ต้นทางเชียงใหม่)
   เดินทาง 30/12/2020 02/01/2021
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    31/12/2020 03/01/2021
    Thai Lion Air
    10,777 บาท
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์จันทบุรี เค้าท์ดาวปีใหม่ (ต้นทางเชียงใหม่)
    เดินทาง 31/12/2020 03/01/2021
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     Share on social networks
     โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
     • รถตู้
     • พ.ย.63 - ธ.ค.63
     • 4 วัน 2 คืน
     • 73 ครั้ง
     เริ่มต้น 6,890 บาท
     • รถตู้
     • ธ.ค.63 - มี.ค.64
     • 3 วัน 2 คืน
     • 65 ครั้ง
     เริ่มต้น 5,288 บาท
     • รถตู้
     • ธ.ค.63
     • 3 วัน 1 คืน
     • 99 ครั้ง
     เริ่มต้น 3,999 บาท
     ชื่นชอบ