ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI LAVENDER 4 วัน 3 คืน

โตเกียว (นาริตะ)-วัดอาซากุสะ-ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
ทุ่งลาเวนเดอร์ Oishi Park-หมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ
อิสระชมซากุระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ -วัดนาริตะ
อิออน มอลล์ นาริตะ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง